Ρευματολογία

Παράδοση στην καινοτομία

Έχουμε επικεντρωθεί στην παροχή θεραπειών σε τομείς με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες και όπου οι υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές δεν ικανοποιούν τις προσδοκίες των ασθενών.

GR-RNQR-210006/04-2021