Ilmoitus haittavaikutuksista (terveydenhuollon ammattilaiset)

Haittavaikutuksesta voi ilmoittaa suoraan Fimealle (www.fimea.fi) ja/tai myyntiluvan haltijalle AbbVie: [email protected]

 

Ilmoitus haittavaikutuksista (potilaat ja kuluttajat)

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Haittavaikutuksesta voi myös ilmoittaa suoraan Fimealle (www.fimea.fi). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa lääkevalmisteen turvallisuudesta.

FI-ABBV-220020/05.2022