Privatlivspolitik

Vi har opdateret vores privatlivspolitik, som er trådt i kraft den 25. maj 2018 for at give yderligere oplysninger til besøgende på vores hjemmeside fra Europa på grund af den nye persondataforordning fra EU (GDPR).

Privatlivspolitik

Gælder fra d. 25. maj, 2018

Denne online-databeskyttelseserklæring (""databeskyttelseserklæring"") redegør for, hvordan AbbVie A/S, Emdrupvej 28 C, DK-2100 København Ø, Denmark (""AbbVie"") håndterer personoplysninger, som AbbVie indsamler og modtager fra brugere via formularer, websteder, mobilsites, mobilapps og andre digitale og off-line tjenester og produkter, som styres af AbbVie og henviser til denne databeskyttelseserklæring (tilsammen ""AbbVies tjenester"").

Sammendrag

Dette sammendrag giver en kort oversigt over vores databeskyttelseserklæring. Læs databeskyttelseserklæringen i sin fulde længde nedenfor for at finde flere oplysninger.

Data, som vi indsamler

AbbVie indsamler følgende oplysninger via AbbVies tjenester:

De oplysninger, du angiver. De personoplysninger og helbredsoplysninger, som du angiver, når du tilmelder dig vores produkter og tjenester, svarer på spørgeskemaer eller undersøgelser eller kontakter AbbVies kundeservice.

Data, der indsamles automatisk. Din IP-adresse og ikke-identificerende oplysninger om din brug af AbbVies tjenester kan blive indsamlet automatisk ved hjælp af sporingsteknologier, f.eks. cookies. Din browser kan indstilles, så den afviser alle cookies, men det er cookies, der giver dig adgang til nogle af webstedets vigtige funktioner; disse funktioner virker måske ikke, hvis du har afvist cookies.

Data indsamlet fra andre kilder. Vi kan kombinere oplysninger om dig fra AbbVies tjenester, oplysninger der er indsamlet offline eller fra eksterne parter.


Sådan bruger vi dine data

Hos AbbVie bruger vi de indsamlede data til mange formål, herunder til:

 • At give dig de AbbVie-programmer og -tjenester, du ønsker.
 • At tilpasse og forbedre din oplevelse af AbbVies tjenester.
 • Generelt at forbedre vores produkter og AbbVies tjenester samt til andre interne forretningsformål.

Når vi deler dine data

AbbVie sælger eller videregiver ikke dine personoplysninger til udenforstående tredjeparter uden dit samtykke, medmindre der er tale om:

 • Datterselskaber og eksterne serviceleverandører med henblik på at levere tjenester og data på vores websteder, herunder online-marketing og -annoncering, og for at understøtte vores forretningsaktiviteter. Vi kræver, at disse parter håndterer personoplysninger i overensstemmelse med de gældende kontraktbestemmelser for databeskyttelse og sikkerhed samt denne databeskyttelseserklæring.
 • Et andet selskab i forbindelse med salg eller overdragelse af en af vores produktserier eller afdelinger, som omfatter de tjenester, der leveres gennem en eller flere af AbbVies tjenester.
 • Tilsynsmyndigheder eller andre instanser, hvis det er relevant for AbbVies overholdelse af en retlig forpligtelse eller et lovkrav.

Dine databeskyttelsesvalg

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål om denne databeskyttelseserklæring eller de personoplysninger, vi indsamler om dig. Indsend dine spørgsmål om databeskyttelse her.

Alternativt kan du sende et brev til Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Tyskland (attention: EU DPO).

Sikkerhed

AbbVie har indført passende kontroller og tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte og sikre personoplysninger, men når du deler dine personoplysninger online, er der altid en risiko for, at en uautoriseret tredjepart kan få adgang til dine data.

Global adgang til vores websteder

Overførsel af personoplysninger mellem AbbVie A/S, AbbVie Inc. i USA (moderselskabet) og AbbVies øvrige datterselskaber reguleres af AbbVie Inter-affiliate Data Transfer Agreement (intern aftale om dataoverførsler mellem AbbVies datterselskaber), som er baseret på EU's modelkontraktbestemmelser for dataoverførsler til dataansvarlige. 

Ændringer i vores databeskyttelseserklæring

Du bør tjekke denne databeskyttelseserklæring regelmæssigt, da vi fra tid til anden kan ændre eller opdatere dele af den, under iagttagelse af eventuelle krav om indhentning af samtykke. Ændringer og opdateringer vil straks blive postet på denne side med angivelse af en ny ikrafttrædelsesdato øverst på siden.

ABBVIES ONLINE-DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Gælder fra d. 25. maj 2018 

Denne online-databeskyttelseserklæring (""databeskyttelseserklæring"") redegør for, hvordan AbbVie A/S, Emdrupvej 28C, DK-2100 København Ø, Denmark (""AbbVie"") håndterer personoplysninger, som AbbVie indsamler og modtager fra brugere via formularer, websteder, mobilsites, mobilapps og andre digitale og offline tjenester og produkter, som styres af AbbVie og henviser til denne databeskyttelseserklæring (tilsammen ""AbbVies tjenester"").

TYPER AF DATA, SOM VI KAN INDSAMLE ONLINE

Den type personoplysninger, vi kan indsamle og modtage, når du bruger AbbVies tjenester, er beskrevet i dette afsnit og omfatter både data, som du selv giver os, og data, som vi indsamler automatisk, når du bruger AbbVies tjenester.

I denne databeskyttelseserklæring skal "personoplysninger" forstås som data, der er relateret til dig som en identificeret eller identificerbar fysisk person. Eksempler på personoplysninger kan være navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Når disse oplysninger kombineres med oplysninger om helbreds- eller sundhedstilstand, henviser vi til de samlede oplysninger som "helbredsoplysninger." Vi indsamler kun dine helbredsoplysninger via AbbVies tjenester med dit samtykke, eller hvis dette er påkrævet ved lov.

De oplysninger, du angiver

Du behøver ikke tilmelde dig en tjeneste eller et program for at modtage mange af de oplysninger, du kan få via AbbVies tjenester. Noget af vores indhold er dog kun tilgængeligt for registrerede eller identificerede brugere og kræver, at du opretter en profil eller angiver nogle specifikke oplysninger om dig selv for at kunne benytte tjenesten.

Personoplysninger, som du angiver ved tilmelding eller som svar på spørgeskemaer

AbbVie indsamler personoplysninger, som du angiver i forbindelse med AbbVies tjenester, f.eks. via en tilmeldingsformular, når du tilmelder dig AbbVies programmer og tjenester, ønsker at modtage markedsføringsprodukter og -oplysninger, kontakter AbbVies kundeservice eller svarer på AbbVies spørgeskemaer eller undersøgelser. Dine personoplysninger kan omfatte:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger, f.eks. adresse, telefonnummer eller e-mail-adresse
 • Registreringsoplysninger, f.eks. dit brugernavn og din adgangskode
 • Helbreds-, forsikrings- og demografiske oplysninger, hvis du har givet dit samtykke dertil, i forbindelse med et patientstøtteprogram, en undersøgelse eller et spørgeskema
 • Oplysninger om honorarer, når du leverer tjenester til AbbVie som sundhedsperson
 • Oplysninger om beskæftigelse, uddannelse og andre baggrundsoplysninger, når du søger om ansættelse i AbbVie
 • Oplysninger om faglig baggrund, klinisk praksis og uddannelse, når du deltager i AbbVie-sponsorerede programmer, forskning eller undersøgelser i din egenskab af sundhedsfaglig person.

Personoplysninger, som du angiver i forbindelse med anden kontakt med AbbVie

Du kan kontakte AbbVie, hvis du vil spørge om noget, drøfte et anliggende eller indberette problemer med vores produkter. Hvis du kommunikerer med eller anmoder om oplysninger fra AbbVie, kan du blive bedt om at angive dine kontaktoplysninger samt eventuelle helbredsoplysninger og/eller personoplysninger, som er relevante for din henvendelse.

Data, som kan indsamles automatisk

Når du bruger AbbVies tjenester, kan vi også automatisk indsamle visse data om brug og enheder som beskrevet nedenfor.

IP-adresse

Vi kan registrere din computers eller enheds internetprotokoladresse ("IP"), når du går ind på AbbVies tjenester. En IP-adresse identificerer den elektroniske enhed, du bruger til at få adgang til webstederne, hvilket giver os mulighed for at opretholde kommunikationen med din computer, når du bevæger dig rundt på AbbVies tjenester, og tilpasse indholdet.

Cookies og andre sporingsteknologier

Vi indsamler også oplysninger om din brug af AbbVies tjenester vha. sporingsteknologier såsom cookies og web-beacons. En "cookie" er en unik numerisk kode, der overføres til din computer, hvor den kan spore dine interesser og præferencer og genkende dig som tilbagevendende besøgende. Et "web-beacon" er et gennemsigtigt grafisk billede på et websted, en e-mail eller en annonce, der muliggør overvågning af faktorer som f.eks. brugeraktivitet og trafik på webstedet. Disse teknologier hjælper med at huske dine præferencer og giver os mulighed for at vise dig det indhold og de funktioner, du sandsynligvis finder mest interessant på baggrund af de "clickstream"-data, der viser dine tidligere aktiviteter på AbbVies tjenester.

Vi bruger Google Analytics til analyse og sporing på sitet. Hvis du ikke ønsker dine data behandlet af Google Analytics, kan du installere browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics på Browsertilføjelse til fravalg af Google Analytics.

Du kan finde flere oplysninger om cookies og andre sporingsteknologier og om, hvordan du deaktiverer dem, på http://youronlinechoices.eu/. Bemærk, at nogle cookies er nødvendige for funktionaliteten på vores websteder, og den vil dermed blive forringet, hvis du sletter eller deaktiverer dem.

Mobil-sporing

Nogle af AbbVies tjenester kan enten fås som mobilapps eller mobilsites, som du kan bruge på din mobile enhed. Hvis du bruger en mobil enhed til at få adgang til og bruge AbbVies tjenester, kan vi indsamle følgende mobilspecifikke data sammen med de øvrige data, som beskrevet ovenfor: enheds- eller annonce-id, enhedstype, hardwaretype, media access control-adresse ("MAC"), international identitet for mobilstationsudstyr ("IMEI"), versionen af dit mobile operativsystem, den platform der anvendes til at få adgang til eller downloade AbbVies tjeneste (f.eks. Apple, Google, Amazon, Windows), steddata og forbrugsdata for din enhed og din brug af AbbVies tjenester.

Data samlet fra andre kilder

Vi kan kombinere data om dig fra dit besøg på én af AbbVies tjenester med data fra dit besøg på en anden af AbbVies tjenester. Vi kan også kombinere data om dig, som er indsamlet via AbbVies tjenester, med data, som vi har indsamlet offline, samt med data, som vi har fået fra tredjeparter.

SÅDAN BRUGER VI DINE DATA

Vi bruger dine personoplysninger til at levere de tjenester til dig, som du anmoder om, kommunikere med dig, forbedre din oplevelse af AbbVies tjenester, i almindelighed forbedre vores produkter og tjenester samt til interne forretningsformål som nærmere beskrevet nedenfor.

Vi giver dig de programmer og tjenester, som du gerne vil have

Hvis du vælger at tilmelde dig en af vores tjenester, bruger vi de personoplysninger, som du har angivet via AbbVies tjenester, til at svare på dine spørgsmål, levere de tjenester, som du beder om, tilbyde en optimal kundeoplevelse og/eller opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser på baggrund af dit samtykke.

Markedsføring

Du kan også vælge at få tilsendt markedsføringsoplysninger fra AbbVie, f.eks. tilbud vedrørende AbbVies produkter eller tjenester, invitationer til at deltage i undersøgelser om vores produkter eller andre meddelelser og tilbud. I sådanne tilfælde vil vi bruge dine kontaktoplysninger og andre personoplysninger til at sende dig markedsføringsoplysninger. Du kan vælge ikke længere at modtage markedsføringsoplysninger på den måde, der er angivet i den pågældende markedsføringsbesked.

Skræddersyede tilbud

De personoplysninger, du angiver, kan bruges til at sende dig skræddersyede tilbud, oplysninger eller tjenester, der passer til dine interesser og præferencer. Vi kan også bruge din IP-adresse og de data, vi indhenter automatisk via cookies eller lignende sporingsteknologier, til at gøre AbbVies tjenester nemmere at bruge og navigere i samt til at gøre indholdet i AbbVies tjenester mere personligt ved at forudse de oplysninger og tjenester, du kunne være interesseret i. I nogle tilfælde indsamler vi disse oplysninger med dit samtykke. I andre tilfælde indsamler vi disse oplysninger ud fra vores egne legitime forretningsmæssige interesser for at optimere og tilpasse brugeroplevelsen.

Forretnings- og produktoptimering

For at få nye oplysninger, som kan hjælpe AbbVie med bedre at forstå kundernes behov og være med til at forbedre, udvikle og evaluere produkttjenester, materialer, programmer og behandlinger, analyserer AbbVie de data, som du har angivet, med henblik på AbbVies legitime interesse i at optimere forretningen og produkterne.

Analyse og optimering af service

Vi kan bruge de oplysninger, som du angiver, og de oplysninger, som vi indsamler automatisk om din brug af AbbVies tjenester, til at overvåge trafikmønstre og præferencer ud fra vores egen legitime interesse i forbedring, analyse og optimering af AbbVies tjenester.

Brug og opbevaring af data

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, der er angivet ovenfor, undtagen hvis andet er påkrævet ved gældende lov eller bestemmelser.

NÅR VI DELER DINE DATA MED TREDJEPARTER

Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter som beskrevet nedenfor. Vi sælger eller udlejer ikke personoplysninger til tredjeparter med henblik på deres egne markedsføringsaktiviteter.

Tredjepartsannoncering og adfærdsbaseret onlineannoncering

Du kan få vist onlineannoncer for AbbVies produkter og tjenester på tredjepartswebsteder og mobiltjenester, der er skræddersyet til dig, f.eks. på baggrund af de oplysninger, som du angiver på AbbVies eller på et tredjepartswebsted, som du besøger, eller på baggrund af dine browsingaktiviteter, køb eller interesser. Disse typer skræddersyede onlineannoncer kan komme fra forskellige kilder, bl.a. følgende:

 • Vi kan dele de ikke-identificerende oplysninger om dig, som vi har fået via cookies og andre sporingsteknologier på AbbVies tjenester, med vores annonceringsleverandører.
 • Nogle af AbbVies tjenester er en del af adfærdsbaseret onlineannoncering (dette kaldes også nogle gange for retargeting-annoncering eller interessebaseret annoncering). Vores annonceringsnetværkspartnere kan placere og bruge cookies på AbbVies websteder og andre tredjepartswebsteder til at indsamle oplysninger om dine aktiviteter og vise dig onlineannoncer, som er baseret på dine interesser.

Datterselskaber, leverandører og underleverandører

Vi samarbejder med forskellige leverandører og underleverandører, herunder vores datterselskaber, som hjælper os med at drive vores virksomhed, og for hvem det kan være nødvendigt at have adgang til dine personoplysninger for at kunne levere tjenester til AbbVie. Vi giver ikke disse parter tilladelse til at bruge dine personoplysninger til andre formål end dem, der knytter sig til driften af AbbVies virksomhed, og vi forlanger, at de håndterer dine personoplysninger, som er indsamlet gennem AbbVies tjenester, i henhold til de gældende bestemmelser om databeskyttelse og sikkerhed samt denne databeskyttelseserklæring.

Co-brandede websteder

Vi kan indgå partnerskaber med andre virksomheder for at levere indhold eller tjenester, hvor der er tale om fælles eller såkaldt co-brandede ydelser. På et co‑brandet websted vil det både være AbbVies logo og en co-branding-partners logo, der vises på din skærm. For at få adgang til tjenesterne på et co-brandet websted kan du blive bedt om at udfylde en ny tilmeldingsformular, og disse tilmeldingsoplysninger kan blive delt med AbbVies co-branding-partnere. Du skal læse vores co-branding-partneres specifikke databeskyttelsespolitik, da den kan være forskellig fra vores på nogle områder. Ved at læse vores partneres databeskyttelsespolitik kan du på et informeret grundlag beslutte, om du vil afgive dine personoplysninger til et givet websted.

Produktrapportering

Hvis du kontakter AbbVie vedrørende din oplevelse af nogle af vores produkter, kan vi bruge de oplysninger, som du angiver, i forbindelse med rapporter til branchens tilsynsmyndigheder og på anden måde som påkrævet ved lov. Vi kan også bruge oplysningerne, hvis vi kontakter den ordinerende læge for at følge op på en uventet hændelse, der er opstået i forbindelse med brugen af et af vores produkter.

Juridiske rettigheter og forpliktelser

I visse begrænsede tilfælde kan AbbVie få brug for at videregive dine personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse eller et krav, f.eks. overholdelse af rapporteringspligten til de offentlige tilsynsmyndigheder vedrørende sikkerheden omkring vores lægemidler eller i forbindelse med salg eller overdragelse af en af vores produktserier eller afdelinger, som omfatter de tjenester, der leveres gennem en eller flere af AbbVies tjenester. I sådanne tilfælde vil vi træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger bedst muligt. Vi forbeholder os også retten til at bruge personoplysninger til at undersøge og retsforfølge brugere, som overtræder vores regler eller udviser en adfærd, der er ulovlig eller skadelig for andre eller andres ejendom.

BØRNS RET TIL DATABESKYTTELSE

AbbVie indsamler ikke bevidst personoplysninger direkte fra børn på AbbVies tjenester. Vi giver ikke forsætligt børn lov til at bestille vores produkter, kommunikere med os eller bruge vores online-tjenester. Hvis du som forælder bliver opmærksom på, at dit barn har givet os oplysninger, bedes du kontakte os som anvist nedenfor, så vi i fællesskab kan rette op på det.

DINE DATABESKYTTELSESVALG

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelseserklæring eller de personoplysninger, vi indsamler om dig. I henhold til den gældende lovgivning om databeskyttelse kan du være berettiget til at anmode om adgang til og/eller at korrigere, blokere eller slette dine personoplysninger, at overføre dem til en anden dataansvarlig, til enhver tid at trække dit samtykke tilbage (dette påvirker ikke det retmæssige grundlag for tidligere databehandlingsaktiviteter) eller gøre indsigelse mod enhver brug af dine personoplysninger.

Hvis AbbVie ikke kan udlevere de ønskede oplysninger eller ikke kan udføre den ændring, som du beder om, vil du få oplyst årsagerne til en sådan afgørelse. I henhold til den lokale lovgivning er du også berettiget til at indgive en klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed.

Indsend dine spørgsmål om databeskyttelse her.

Alternativt kan du sende et brev til:

Knollstraße 67061,
Ludwigshafen,
Tyskland
(attention: EU DPO).

DATASIKKERHED

AbbVie har indført rimelige tekniske, administrative, organisatoriske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger og kontroller for at sikre de personoplysninger, der indsamles via AbbVies tjenester. Der er dog altid en vis risiko for, at en uvedkommende tredjepart kan opsnappe en internet-overførsel, eller at det lykkes nogen at trænge gennem vores sikkerhedssystemer. Vi opfordrer dig til at være yderst forsigtig, når du overfører personoplysninger via internettet, især dine helbredsrelaterede oplysninger. AbbVie kan ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke kan få adgang til dine personoplysninger, og derfor skal du afveje både fordele og risici ved at sende personoplysninger til AbbVies tjenester.

LINKS TIL TREDJEPARTERS WEBSTEDER OG PLUG-INS TIL SOCIALE MEDIER

Denne databeskyttelseserklæring gælder ikke for de af AbbVies tjenester, som ikke har et link til databeskyttelseserklæringen, eller for de tredjepartswebsteder, som AbbVies tjenester kan have et link til. AbbVies tjenester kan bruge plug-ins til de sociale medier (f.eks. Facebooks "Like"-knap eller "Share to Twitter"-knappen) for at gøre det nemmere for dig at dele oplysninger med andre. Når du besøger AbbVies tjenester, kan ejeren af den sociale plug-in placere cookies på din computer eller anden elektroniske enhed, som gør ejeren i stand til at genkende personer, som tidligere har besøgt vores site. Hvis du er logget ind på et af de sociale mediers websteder (f.eks. Facebook eller Twitter), mens du browser på AbbVies tjenester, giver den pågældende plug-in det sociale medies websted adgang til at modtage oplysninger om, at du har besøgt AbbVies tjenester. Denne plug-in giver også det sociale medies websted adgang til at dele oplysninger om dine aktiviteter på AbbVies tjenester med andre brugere på det sociale medies websted. Indstillingerne for deling forvaltes af det sociale medies websted og er underlagt det pågældende websteds databeskyttelsespolitik.

GLOBAL ADGANG TIL VORES WEBSTEDER

Dette websted ejes og drives af AbbVie A/S, men de oplysninger, du giver os, vil være tilgængelige for vores datterselskaber, leverandører og underleverandører i andre lande, og hvis du besøger dette websted fra et land uden for dit eget land, vil din kommunikation med os nødvendigvis medføre, at dine oplysninger overføres på tværs af internationale grænser. Personoplysninger kan overføres til vores moderselskab, AbbVie Inc. i USA, eller andre af AbbVies datterselskaber, i områder hvor der ikke nødvendigvis er samme niveau af beskyttelse af dine personoplysninger som i dit hjemland. Vi har indgået aftalen AbbVie Inter-affiliate Data Transfer Agreement (en intern aftale om dataoverførsler mellem AbbVies datterselskaber) med AbbVie Inc., som er baseret på EU’s modelkontraktbestemmelser for dataoverførsler til dataansvarlige og dækker alle overførsler af personoplysninger mellem AbbVies datterselskaber i hele verden for at sikre et tilstrækkeligt niveau for beskyttelsen af dine personoplysninger. En kopi af denne aftale kan fås ved at sende en e-mail til [email protected].. Enhver overførsel af personoplysninger til tredjeparter uden for EØS foretages i overensstemmelse med de gældende internationale begrænsninger for dataoverførsel i henhold til EU's databeskyttelseslovgivning, herunder, hvor dette er relevant, ved brug af EU's modelkontraktbestemmelser for dataoverførsler til databehandlere.

ÆNDRINGER I VORES DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Vi vil kun bruge personoplysninger på den måde, som er beskrevet i den databeskyttelseserklæring, der er gældende på det tidspunkt, hvor oplysningerne indhentes fra dig, eller som du har godkendt. Vi forbeholder os dog til enhver tid retten til at ændre betingelserne i denne databeskyttelseserklæring, med forbehold for gældende krav om samtykke eller som påkrævet ved lov. Enhver ændring af denne databeskyttelseserklæring vil blive angivet på denne side med en ny ikrafttrædelsesdato. Hos AbbVie anbefaler vi, at du regelmæssigt tjekker vores databeskyttelseserklæring for ændringer. Alle personoplysninger, som indsamles ved din fortsatte brug af AbbVies tjenester, vil blive håndteret i overensstemmelse med den aktuelt opslåede databeskyttelseserklæring.

DK-DUOD-200024 | Marts 2021