Inovace jako poslání

JIž od založení AbbVie patří revmatologie ke klíčovým oblastem, na které se zaměřujeme. Naše odhodlání a zaměření neslábnou, naopak vědecký pokrok a špičkové technologie nám umožňují lépe porozumět jednotlivým onemocněním a zacílit léčebné možnosti tak, aby z nich pacienti měli co největší prospěch.

Zjistěte více o jednotlivých oblastech v revmatologii

Revmatoidní artritida (RA)

Chronické autoimunitní onemocnění provázené bolestmi, ztuhlostí, otoky a ztrátou funkčnosti kloubů. RA u pacientů snižuje schopnost zvládat každodenní úkony.

Juvenilní idiopatická artritida (JIA)

Toto označení se vztahuje k několika formám autoimunitní chronické artritidy, které postihují děti mladší 16 let. Pro pacienty trpící JIA je velice důležitá včasná diagnóza a zaléčení.

Psoriatická artritida

Onemocnění spojené s psoriázou a provázené bolestmi, ztuhlostí a otoky kloubů. Velmi důležitá je včasná diagnóza.

Ankylozující spondylartritida (axSpA)

Chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje páteř a způsobuje bolesti zad. Některé formy axSpA nelze rozpoznat pomocí rentgenu, přestože způsobují zánětlivé změny. Například ankylozní spondylitidu rentgen neodhalí. AS je běžnější u mužů, ale u žen je často poddiagnostikována.

uveitida

Skupina očních onemocnění provázených zánětem živnatky, která tvoří střední vrstvu oka. Nezaléčená uveitida může způsobit zhoršení nebo i ztrátu zraku.

Systémový Lupus Erythematodes (SLE)

Nejběžnější typ lupusu, zejména u žen v produktivním věku. Autoimunitní onemocnění spojené se zánětlivými změnami u vícečetných orgánových systémů.

Průkopníci vědy

Cílená léčba

Abychom mohli vyvíjet nové způsoby léčby, snaží se naši vědci zjistit, co obrací imunitní systém proti svému nositeli a způsobuje RA i další autoimunitní onemocnění. Podle toho pak cílíme na konkrétní enzymy, které se procesu účastní.

Dva zásahy jednou ranou

Autoimunitní onemocnění jsou komplexní a často se mohou vyskytovat společně. Hledáme možnosti, jak je co nejvíce utlumit a co nejpřesněji na ně zacílit pomocí metody Antibody Drug Conjugates (ADCs) a kombinovaných terapií. Metoda ADC vznikla pro potřeby onkologické léčby, ale má potenciál dodat účinnou látku proti zánětu přímo tam, kde je to třeba. Kombinovaná léčba může pomoci v boji se složitými autoimunitními nemocněními, protože dokáže dodat dvě terapie současně.

Nová léčba pro pacienty

Hlubší pochopení genetických předpokladů a mutací, které mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu RA, by mohlo posloužit i vědcům v nalezení vhodné léčby a rozpoznání, který pacient je v nějvětším ohrožení.

Mechanismy účinku

JAK1

Enzym částečně odpovědný za signalizaci v části imunitního systému, který aktivizuje imunitní buňky podílející se na autoimunitních onemocněních.

TNF-α

Přispívá k navození a udržení zánětlivé imunitní odpovědi.

BTK

Ovlivňuje zrání B lymfocytů, které produkují protilátky, jež napomáhají vlastní obraně organismu.

Více o našich průlomových vědeckých poznatcích

Vždy v obraze

Přihlaste se k odběru aktuálních zpráv z AbbVie v imunologii.

Navštivte naše informační centrum

Příběhy

Budoucnost revmatoidní artritidy: jakou roli hrají geny, životní styl a vnější faktory.

Přečtěte si celý příběh

CZ-ABBV-200023