Snažíme se přemoci rakovinu. Společně.

Naším posláním je přinášet řešení, která budou mít významný dopad na lidské životy. Usilujeme o dosažení významného pokroku v onkologickém výzkumu, který by změnil standardy péče o onkologické pacienty. Díky našemu průkopnickému duchu, nasazení, špičkovým zdrojům a odborným znalostem našeho týmu i našich partnerů chceme urychlit vývoj účinné léčby pro pacienty.

Na cestě k cíli

Přečtěte si, jakým způsobem usilujeme o zlepšení životů pacientů trpících rakovinou.

Leukémie
Solidní nádory

Síla vědy a poznání

Naši vědečtí pracovníci využívají k vývoji nových možností léčby rakoviny nejen mimořádné znalosti biologie, ale také špičkové výzkumné technologie.

Přečtěte si víc

Centra výzkumu a vývoje pro onkologii

Prohlédněte si naše centra výzkumu a vývoje

Spolupráce v onkologii

Náš výzkum má velkou oporu ve strategických partnerstvích. Využíváme našich odborných znalostí i našich vědeckých partnerů, lékařů a odborníků z klinické praxe,  pacientů a pacientských organizací, abychom zapojili do výzkumu největší světové odborníky v onkologii a přinesli pacientům inovativní možnosti léčby.

Studie genetických mutací s využitím reálných dat 

V březnu 2018 zahájila AbbVie spolupráci s Mezinárodní nadací pro myelomy (IMF) a společně uskutečnily převratnou retrospektivní rešeršní studii, jejímž cílem bylo shromáždit poznatky o podstatě a léčbě mnohačetných myelomů, tedy druhé nejčastější formy leukémie.1 Tato studie patří k nejrozsáhlejším a nejúplnějším v oboru.

Výzkum terapie příští generace s využitím T-leukocytů

V červnu 2018 navázala AbbVie spolupráci s neziskovou výzkumnou divizí Calibr organizace Scripps Research, aby společně vyvinuli léčbu pomocí T-leukocytů zaměřenou především na rakovinu, včetně solidních nádorů.

Urychlení výzkumu a zavádění nových poznatků do klinické praxe jako výsledek lokální spolupráce

AbbVie spolupracuje s University of Chicago na urychlení výzkumu a vývoje v oblasti onkologie, a to posílením spolupráce mezi vědeckými týmy obou organizací.

Síla vědy a poznání

Podívejte se, jak pomocí nových technologií rozvíjíme náš výzkum a vývoj léčebných možností.

Novinky z AbbVie

Udržujte si přehled o nejnovějším dění a publikační aktivitě v onkologii prostřednictvím našich e-mailových upozornění.

Zdroje

  1. Kazandjian D. Multiple myeloma epidemiology and survival, a unique malignancy. Semin Oncol. 2016; 43(6): 676-681.

CZ-ABBV-200023