• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • En tablett - en gang daglig1

   RINVOQ er en tablettbehandling for voksne pasienter med aktiv psoriasisartritt som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs.

   RINVOQ kan brukes som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.

   Kalenderblisterpakninger i esker som inneholder 28 eller 98 depottabletter

   Dosering og administrering1

   • RINVOQ 15 mg depottablett skal tas oralt en gang daglig med eller uten mat.
   • Tablettene skal svelges hele, og skal ikke deles, knuses eller tygges.

   • RINVOQ kan tas når som helst på dagen.

   Se fullstendig preperatomtale for sikkerhetsinformasjon. Som helsepersonell oppfordres du til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema. Ta gjerne kontakt på [email protected] hvis du har spørsmål.

   Jeg vil gjerne ha mer informasjon fra en produktspesialist.

   Jeg har spørsmål til medisinsk avdeling.

   Referanse

   1. RINVOQ SPC avsnitt 4.1 og 4.2 sist oppdatert 21.05.2021.

    

   NO-RNQ-210004v1.0jan/2021