• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • En tablett - en gang daglig1

   RINVOQ er en tablettbehandling for voksne pasienter med aktiv psoriasisartritt som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere DMARDs.

   RINVOQ kan brukes som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat.

   Kalenderblisterpakninger i esker som inneholder 28 eller 98 depottabletter

   Jeg vil gjerne ha mer informasjon fra en produktspesialist.

   Jeg har spørsmål til medisinsk avdeling.

   Referanse

   1. RINVOQ SPC avsnitt 4.1 og 4.2 sist oppdatert 21.05.2021.

    

   NO-RNQ-210004v1.0jan/2021