• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • En tablett - en gang daglig1

   RINVOQ er en tablettbehandling for voksne pasienter
   med aktiv ankyloserende spondylitt som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling.

    

   Kalenderblisterpakninger i esker som inneholder 28 eller 98 depottabletter

   Jeg vil gjerne ha mer informasjon fra en produktspesialist.

   Jeg har spørsmål til medisinsk avdeling.

   Referanse

   1. RINVOQ SPC avsnitt 4.1 og 4.2 sist oppdatert 21.05.2021.

    

   NO-RNQ-210011v1.0mars/2021