• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  •   

   RINVOQ - virkningsmekanisme

   Vil du lære mer om virkningsmekanismen bak upadacitinib?

   Jeg vil gjerne ha mer informasjon fra en produktspesialist.

   Jeg har spørsmål til medisinsk avdeling.

   Felleskatalogteksten finner du her

   Referanser

   1. RINVOQ SPC avsnitt 4.8 og 5.1, sist oppdatert 21.05.2021.

    

   NO-RNQ-210040v1.0juni/2021