Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

VENCLYXTO + LDAC


ÖZET

VENCLYXTO + LDAC ile yönetilebilir yan etki profili1

VENCLYXTO + LDAC tedavisi ile advers olaylar uygun doz modifikasyon protokolleri ile yönetilebilmektedir.1


MARUZİYET SÜRESİ

VENCLYXTO + LDAC ile maruziyet süresi

VENCLYXTO + LDAC ile tedavi edilen hastalar tedaviye medyan 4,1 ay boyunca devam etmiştir.1,2


TEDAVİYİ BIRAKMA ORANLARI

VENCLYXTO + LDAC ile tedaviyi bırakma oranları

VEN+LDAC ve LDAC için Advers olaylara bağlı sonlandırma, doz kesintileri ve doz düşürme kıyaslaması2

VEN+LDAC kolunda hastaların %26 tedaviyi sonlandırırken, LDAC kolunda hastaların %24’ü tedaviyi sonlandırmıştır.2

VEN+LDAC kolunda hastaların %63’ünde doza ara verilirken LDAC kolunda bu oran %53 olmuştur.2

VEN+LDAC kolunda hastaların %10’unda doz azaltılırken LDAC kolunda bu oran %4 olmuştur.2

Doz kesintisine sebep olan en yaygın advers olaylar nötropeni, febril nötropeni, pnömoni ve trombositopeni olmuştur.2


ADVERS OLAYLAR

VENCLYXTO + LDAC tedavisinin güvenlilik ve tolerabilite profili

VENCLYXTO + LDAC tedavisi ile advers olaylar yönetilebilir bulunmuş ve iyi karakterize edilmiştir.1,2

TEDAVİYLE EN SIK ORTAYA ÇIKAN ADVERS OLAYLAR

(İki Tedavi Kolundan Herhangi Birinde ≥%20 Oranında Görülen) 1,2

 

TEDAVİYLE ORTAYA ÇIKAN CİDDİ ADVERS OLAYLAR (Herhangi Bir Derece) 1,2

VENCLYXTO + LDAC ile tedavi edilen hastalardan 8'inde (%5,6) TLS yaşanırken, bunlardan 4'ü klinik TLS olgusu olup 2'si ölümle sonuçlanmıştır.1,2

VEN= Venclyxto; LDAC= Düşük doz sitarabin; TLS= Tümör lizis sendromu.

 


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 3

Referanslar: 1. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi 2. Wei AH, Montesinos P, Ivanov V, et al. Venetoclax plus LDAC for patients with untreated AML ineligible for intensive chemotherapy: phase 3 randomized placebo-controlled trial. Blood. 2020;135(24):2137-2145. 3. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220014