Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

VENCLYXTO + Desitabin


VENCLYXTO + Desitabin tedavisinin güvenlilik ve tolerabilite profili

VENCLYXTO + Desitabin tedavisi ile advers olaylar yönetilebilir bulunmuş ve iyi karakterize edilmiştir.1,2

  • Tedaviyle ortaya çıkan en yaygın advers etkiler (≥%30) trombositopeni, febril nötropeni, bulantı, yorgunluk, pnömoni, diyare, nötropeni, iştah azalması, hipokalemi, baş dönmesi (tek bir hastada),  hipotansiyon, baş ağrısı ve kusma olmuştur.1,2
  • Tedaviyle ortaya çıkan ciddi AE'ler (herhangi bir derece; ≥%5 oranında görülen) febril nötropeni, pnömoni, bakteriyemi ve sepsis olmuştur.1,2
  • Hiçbir laboratuvar veya klinik TLS olayı bildirilmemiştir.
  • Hastaların %35'inde (tüm dereceler) ve %35'inde (Derece 3 veya 4) nötropeni bildirilmiştir.1,2
  • Medyan tedavi süresi 5,7 ay olmuştur (aralık: 0,5-41,8 ay) .1,2


VENCLYXTO + Desitabin tedavisi ile advers olaylara bağlı tedaviyi sonlandırma, doz kesintisi ve doz düşürme oranları1,2 

  • Hastaların %26’sı tedaviyi sonlandırmıştır.
  • Hastaların %65’inde doz azaltılmıştır.
  • Hastaların %6’sında doza ara verilmiştir.

 

DEC= Desitabin; AO= Advers Olay; TLS= Tümör liziz sendromu. 


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 3

Referanslar: 1. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi. 2. DiNardo CD, et al. Venetoclax combined with decitabine or azacitidine in treatment-naive, elderly patients with acute myeloid leukemia. Blood. 2019 Jan 3;133(1):7-17. doi: 10.1182/blood-2018-08-868752. 3. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220013