Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

VENCLYXTO + Azasitidin


ÖZET

VENCLYXTO + AZA ile yönetilebilir yan etki profili1

VENCLYXTO + Azasitidin tedavisi ile advers olaylar uygun doz modifikasyon protokolleri ile yönetilebilmektedir.1


MARUZİYET SÜRESİ

VENCLYXTO + AZA ile maruziyet süresi

VENCLYXTO + AZA ile tedavi edilen hastalar tedaviye medyan 7,6 ay boyunca devam etmiştir.2


TEDAVİYİ BIRAKMA ORANLARI

VENCLYXTO + AZA ile tedaviyi bırakma oranları

VEN+AZA ve AZA için Advers olaylara bağlı sonlandırma, doz kesintileri ve doz düşürme kıyaslaması2

VEN+AZA kolunda hastaların %24’ü tedaviyi sonlandırırken, tek başına AZA kolunda hastaların %20’si tedaviyi sonlandırmıştır.

VEN+AZA kolunda hastaların %2’sinde doz düşürme uygulanırken tek başına AZA kolunda bu oran %2 olmuştur.

VEN+AZA kolunda hastaların %72’si doz kesintisine giderken AZA kolunda bu %57 olmuştur.

Doz kesintisine sebep olan en yaygın olan AO’lar (>%10) nötropeni (%19 ve %10), febril nötropeni (%20 ve %4), pnömoni (%10 ve %13) ve trombositopeni (%10 ve %4) olmuştur.

Hastalık progresyonu veya kabul edilemez toksisite görülünceye kadar tedaviye devam edilir. 1


ADVERS OLAYLAR

VENCLYXTO + AZA, yönetilebilir ve iyi karakterize edilmiş bir advers olay profili sergilemiştir.2

TEDAVİYLE EN SIK ORTAYA ÇIKAN ADVERS OLAYLAR2

VENCLYXTO + AZA grubundaki hastaların %83'ünde ciddi advers olay yaşanırken bu oran tek başına AZA alanlarda %73 olmuştur.2

 

TEDAVİYLE ORTAYA ÇIKAN CİDDİ ADVERS OLAYLAR (Derece ≥ 3)2

 Anemi, pnömoni ve sepsis de dahil olmak üzere ciddi advers olay oranlarının (Derece ≥3) her iki tedavi kolu arasında benzer olduğu bulunmuştur.2

AO= Advers Olay.

 


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 3

Referanslar: 1. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi. 2. DiNardo CD, Jonas BA, Pullarkat V, et al. Azacitidine and venetoclax in previously untreated acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2020;387(7):617-629. 3. Data on file. AbbVie Inc. Chicago, IL;2020. 3. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220012