Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

VENCLYXTO Advers İlaç Reaksiyonları


VENCLYXTO ile tedavi edilen AML hastalarında bildirilen advers ilaç reaksiyonları1

*Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır: çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila < 1/100); seyrek (1/10000 ila < 1/1000); çok seyrek (< 1/10000) ve bilinmiyor (mevcut verilerle tahmin edilememektedir).1


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 2

Referanslar: 1. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi  2. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220015