Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

VENCLYXTO: AML hücrelerinde apoptozu indükleyen, sınıfında ilk, güçlü ve selektif bir BCL-2 inhibitörüdür.1

VENCLYXTO, apoptozu indükleyerek kanserin ayırt edici özelliklerinden birini hedefler.1


Sağkalımı destekleyen BCL-2 proteinlerinin aşırı ekspresyonu, AML hücrelerinin sağkalımının arkasındaki önemli bir itici güçtür.2-4 

  • Bir in vitro çalışmada, AML örneklerinin büyük bir bölümünün aşırı eksprese edilmiş, sağkalımı destekleyen BCL-2 ailesi proteinlerine sahip olduğu bulunmuştur.2
  • AML hücrelerinin sağkalım için BCL-2'ye bağımlı ve diğer BCL-2 ailesi üyelerine (ör: MCL-1 ve BCL-XL) eşit düzeyde bağımlı olduğu gösterilmiştir.3,4

Aşırı eksprese edilen BCL-2, pro-apoptotik proteinleri ayırarak AML hücrelerinin apoptozdan kaçınmasına imkan tanır ve hücre ölümü sinyali vermelerini önler.1,5,6

VENCLYXTO selektif olarak BCL-2'ye bağlanıp pro-apoptotik proteinlerin yerini alarak apoptoza neden olan olayları tetikler.1,6

VENCLYXTO'nun in vitro ortamda HMA'lar ve LDAC ile birlikte sinerjik olarak hareket ettiği bulunmuştur7,8

AML=akut miyeloid lösemi; MCL-1=miyeloid hücreli lösemi 1; BCL-XL=B hücreli lenfoma-ekstra büyük; HMA=hipometilleyici ajan; LDAC=düşük doz sitarabin.


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 7

Referanslar: 1. VENCLYXTO Kısa Ürün Bilgisi 2. Vo T-T, Ryan J, Carrasco R, et al. Relative mitochondrial priming of malignant myeloblasts and normal HCSs determines chemotherapeutic success in AML. Cell. 2012;151 (2):344-355. 3. Lagadinou ED, Sach A, Callahan K, et al. BCL-2 inhibition targets oxidative phosphorylation and selectively eradicates quiescent human leukemia stem cells. Cell Stem Cell. 2013;12(3):329·341. 4. Punnoose EA, Leverson JD, Peale F, et al. Expression profile of BCL-2, BCL-XL, and MCL-1 predicts pharmacological response to the BCL-2 selective antagonist venetoclax in multiple myeloma models. Mol Cancer Ther. 2016;15(5):1132-1144. 5. Anderson MA, Huang D, Roberts A. Targeting BCL2 for the treatment of lymphoid malignancies. Semin Hematol. 2014;51(3):219-227. 6. Souers AJ, Leverson JD, Boghaert ER, et al. ABT-199, a potent and selective BCL-2 inhibitor, achieves antitumor activity while sparing platelets. Nat Med. 2013;19(2):202-210. 7. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

  TR-VNCAML-220007