Bu sitenin içeriği Türkiye'deki sağlık mesleği mensuplarına yöneliktir. 

VENCLYXTO, hipometilleyici bir ajan veya düşük doz sitarabin ile kombinasyon halinde, yoğun kemoterapi için uygun olmayan yeni tanı almış erişkin akut miyeloid lösemi (AML) hastalarının tedavisinde endikedir. 1

Yeni tanı almış, yoğun kemoterapiye uygun olmayan akut miyeloid lösemi (AML) hastaları için1

VENCLYXTO, AML tedavisinde onaylı ilk BCL-2 inhibitörüdür.1 


VENCLYXTO + Azasitidin tedavisi ile tek başına Azasitidin tedavisine kıyasla medyan genel sağkalımda 5,1 aylık artış sağlanmıştır.2*

VENCLYXTO + Düşük Doz Sitarabin (LDAC) kombinasyonu ile, tek başına LDAC'a kıyasla medyan genel sağkalımda 3,1 aylık artış sağlanmıştır.3†


AML hastaları için onaylı farklı VENCLYXTO tedavi rejimleri için klinik araştırma verilerini ve daha fazlasını keşfedin:

  • Etkililik >
  • Güvenlilik >
  • Pozoloji ve Uygulama >
  • Etkililik >
  • Güvenlilik >
  • Pozoloji ve Uygulama >
  • Etkililik >
  • Güvenlilik >
  • Pozoloji ve Uygulama >

*VIALE-A çalışması, yoğun kemoterapi için uygun olmayan, yeni tanı almış AML hastalarında VENCLYXTO + AZA tedavisinin etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği randomize (2:1), çift kör ve plasebo kontrollü bir faz 3 çalışmadır. Medyan genel sağkalım VENCLYXTO + AZA ile 14,7 ay olurken (%95 GA: 11,9-18,7) tek başına AZA ile 9,6 ay olmuştur (%95 GA: 7,4-12,7)(HR=0,66 [%95 GA: 0,52-0,85; P<0,001].2

†VIALE-C, yoğun kemoterapi için uygun olmayan, yeni tanı almış AML hastalarında VENCLYXTO + LDAC'nin etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği randomize (2:1), çift kör, plasebo kontrollü bir faz 3 çalışmadır. VENCLYXTO + LDAC ile medyan genel sağkalım 7,2 ay olurken (%95 GA: 5,6-10,1) tek başına LDAC ile 4,1 ay olmuştur (%95 GA: 3,1-8,8)(HR=0,75 [%95 GA: 0,52-1,07; P=0,114]).3

BCL-2=B hücreli lenfoma 2; AZA=azasitidin; LDAC=düşük doz sitarabin; GA=güven aralığı; HR=tehlike oranı.


Kısa Ürün Bilgisi için www.abbvie.com.tr adresine başvurunuz.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız KÜB Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

 

V’NİN GÜCÜ İLE YENİ BİR UMUT 4

Referanslar: 1. Venclyxto Kısa Ürün Bilgisi, 2. DiNardo et al. Azacitidine and Venetoclax in Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia, N Engl J Med . 2020 Aug 13;383(7):617-629. doi: 10.1056/NEJMoa2012971. 3. Wei AH et al. Venetoclax plus LDAC for newly diagnosed AML ineligible for intensive chemotherapy: a phase 3 randomized placebo-controlled trial, Blood. 2020 Jun 11;135(24):2137-2145. doi: 10.1182/blood.2020004856. 4. Andrew H Wei et al. Midostaurin, enasidenib, CPX-351, gemtuzumab ozogamicin and venetoclax bring new hope to AML, Blood. 2017 Dec 7;130(23):2469-2474. doi: 10.1182/blood-2017-08-784066.

TR-VNCAML-220006