Webinarier,  före­­läsningar och inter­­vjuer med ledande experter inom hema­­tologi­­området

OpenView-webinarier och andra föreläsningar

Här kan du ta del av OpenView-webinarier och andra föreläsningar av och med ledande experter inom hematologiområdet.


13 oktober 2022

The role of CD20 antibodies in CLL

Doktor Othman Al-Sawaf, hematolog vid University Hospital i Köln, Tyskland.

(Ca 30 minuter)

5 maj 2022

Hot topic: Sekvensering av behandling vid KLL

Mattias Mattsson, MD, PhD, överläkare, Hematologen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

(Ca 40 minuter)

16 februari 2022

Maximizing outcomes in CLL in the era of targeted agents – patient cases and treatment sequencing in CLL

John Seymour, professor i hematologi och chef för avdelningen för hematologi vid Peter MacCallum Cancer Center & Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australien.

(Ca 45 minuter)

25 november 2021

Principer för värdering av behandlingar inom hematologi och onkologi

Ulf Persson, PhD och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi.

(Ca 40 minuter)


27 maj 2021

Hot topic in CLL: Fixed treatment duration or continuous therapy?

Professor John Gribben, ordförande för medicinsk onkologi vid Barts Cancer Institute vid Barts and the London School of Medicine, Queen Mary University of London, Storbritannien.

Föreläsningen inleds med en introduktion av professor emerita Eva Kimby, Stockholm. 

(Ca 40 minuter)

13 april 2021

CLL-therapy in frontline and beyond – novel options and sequential use

Doktor Othman Al-Sawaf, hematolog vid University Hospital i Köln, Tyskland.

Symposium under virtuella Nordic Educational Meeting 2022 arrangerat av Nordic CLL Study Group (NCLLSG). Symposiet sponsrades av AbbVie.

(Ca 25 minuter)

18 februari 2021

Från PFS till kostnad per QALY - tillämpning av hälsoekonomi inom hematologi

Ulf Persson, PhD och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi.

(Ca 50 minuter)

26 november 2021

CLL: Sequencing in the Era of Novel Agents

John Seymour, professor i hematologi och chef för avdelningen för hematologi vid Peter MacCallum Cancer Center & Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australien.

Föreläsningen inleds med en introduktion av professor emerita Eva Kimby, Stockholm. 

(Ca 50 minuter)


VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 20 okt 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.


SE-VNCLY-210003v13.0 2022 Uppdaterad 2022-12-13