Webinarier,  före­­läsningar och inter­­vjuer med ledande experter inom hema­­tologi­­området

Intervjuer med experter

Här kan du ta del av filmklipp av och med ledande experter inom hematologiområdet.


oktober 2022

CD20 antikroppar vid KLL  

Othman Al-Sawaf, läkare i hematologi och onkologi vid universitetssjukhuset i Köln, Tyskland, samt aktiv i German CLL Study Group (GCLLSG).

(Ca 2,5 minuter)

oktober 2022

Djupa responser vid KLL 

Othman Al-Sawaf, läkare i hematologi och onkologi vid universitetssjukhuset i Köln, Tyskland, samt aktiv i German CLL Study Group (GCLLSG).

(Ca 2,5 minuter)

oktober 2022

Tidsbestämd behandling eller tillvidarebehandling vid KLL 

Othman Al-Sawaf, läkare i hematologi och onkologi vid universitetssjukhuset i Köln, Tyskland, samt aktiv i German CLL Study Group (GCLLSG).

(Ca  2 minuter)

oktober 2022

Behandling av hög-risk patienter vid KLL

Othman Al-Sawaf, läkare i hematologi och onkologi vid universitetssjukhuset i Köln, Tyskland, samt aktiv i German CLL Study Group (GCLLSG)

(Ca 3 minuter)

maj 2022

Framtiden inom KLL 

Mattias Mattsson, MD, PhD, överläkare, Hematologen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

(Ca 2,5 minuter)

maj 2022

Hur involveras patienten i valet av behandling?

Mattias Mattsson, MD, PhD, överläkare, Hematologen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

(Ca 2 minuter)

5 maj 2022

Vikten av djup respons vid KLL-behandling? 

Mattias Mattsson, MD, PhD, överläkare, Hematologen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

(Ca  2 minuter)

oktober 2022

Framtiden inom KLL

Othman Al-Sawaf, läkare i hematologi och onkologi vid universitetssjukhuset i Köln, Tyskland, samt aktiv i German CLL Study Group (GCLLSG)

(Ca 3 minuter)

Juni 2022

Eva Kimby rapporterar från EHA 2022 

Eva Kimby, MD, PhD, Professor Emerita, Karolinska Institutet

(Ca 10 minuter)

Juni 2022

Liselott Eriksson rapporterar från EHA2022

Liselott Eriksson, Ordförande, Blodcancerförbundet.

(Ca 7 minuter)

5 maj 2022

Vad är dina tankar kring sekvensering av behandling i eran av målstyrda behandlingar vid KLL?

Mattias Mattsson, Hematologen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

(Ca 3,5 minuter)

5 MAJ 2022

Vad är behandlingsmålet vid KLL idag?

Mattias Mattsson, Hematologen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

(Ca 2,5 minuter)


5 MAJ 2022

Hur har behandlingsmålet vid KLL förändrats över tid?

Mattias Mattsson, Hematologen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

(Ca 1,5 minuter)

16 februari 2022

Sekvensering av behandling vid KLL

John Seymour, professor i hematologi och chef för avdelningen för hematologi vid Peter MacCallum Cancer Center & Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australien.

(Ca 1 minut)

16 februari 2022

Djupa responser vid KLL

John Seymour, professor i hematologi och chef för avdelningen för hematologi vid Peter MacCallum Cancer Center & Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australien.

(Ca 1 minut)

25 november 2021

En kort introduktion till OpenView-webinaret "Principer för värdering av behandlingar inom hematologi och onkologi"

Ulf Persson, PhD och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi.

(Ca 2 minuter)

(Ca 45 minuter)


September 2021

Är bot inom KLL faktiskt möjligt? Vad innebär egentligen bot i sammanhanget?

Carsten Utoft Niemann, hematolog och docent, Rigshospitalet och Köpenhamns universitetssjukhus.

(Ca 4 minuter)

September 2021

Sekvensering av behandlingar vid KLL

Carsten Utoft Niemann, hematolog och docent, Rigshospitalet och Köpenhamns universitetssjukhus.

(Ca 2 minuter)

September 2021

Djupa responser vid KLL

Carsten Utoft Niemann, hematolog och docent, Rigshospitalet och Köpenhamns universitetssjukhus.

(Ca 2 minuter)

juni 2021

Det mest intressanta nyheterna på EHA 2021 Virtual

Hans Hagberg, docent och överläkare vid Onkologkliniken Akademiska sjukhuset i Uppsala.

(Ca 2 minuter)


Juni 2021

Några spaningar från årets virtuella EHA 2021 –summering av kongressen utifrån ett patientperspektiv

Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet.

(Ca 1 minuter)

27 maj 2021

En kort introduktion till OpenView- webinaret "Hot topic in CLL: Fixed treatment duration or continuous therapy?"

Professor John Gribben, ordförande för medicinsk onkologi vid Barts Cancer Institute vid Barts and the London School of Medicine, Queen Mary University of London, Storbritannien.

(5 minuter)

(Ca 40 minuter)

27 maj 2021

Djupa responser vid KLL

Professor John Gribben, ordförande för medicinsk onkologi vid Barts Cancer Institute vid Barts and the London School of Medicine, Queen Mary University of London, Storbritannien.

(Ca 3 minuter)

18 februari 2021

Hälsoekonomiska trender och utmaningar inom hematologiområdet

Ulf Persson, PhD och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi.

(Ca 12 minuter)


December 2020

De viktigaste intrycken från virtuella ASH 2020

Hans Hagberg, docent och överläkare vid Onkologkliniken Akademiska sjukhuset i Uppsala.

(Ca 11 minuter)

26 november 2020

Sekvensering av behandlingar vid KLL

John Seymour, professor i hematologi och chef för avdelningen för hematologi vid Peter MacCallum Cancer Center & Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australien.

(6 minuter)

Juni 2020

Det viktigaste från virtuella EHA25 2020, utifrån ett patientperspektiv

Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet.

(Ca 10 minuter)

Januari 2020

Det europeiska samarbetet med att skapa en genpanel för diagnostik vid lymfatiska maligniteter 

Richard Rosenquist Brandell, specialist i klinisk genetik på Karolinska Universitetssjukhuset och professor i klinisk genetik på Karolinska Institutet, Stockholm.

(Ca 9 minuter)


December 2019

Vilka nyheter och lärdomar från ASH 2019 kommer att få den största betydelsen för den svenska KLL-vården?

Niklas Theorin, överläkare och hematolog på medicinkliniken i Norrköping.

(Ca 3 minuter)

SEPTEMBER 2019

De viktigaste lärdomarna från iwCLL, Edinburgh Skottland 2019

Daniel Roth, specialistläkare Skånes Universitetssjukhus Lund.

(Ca 5 minuter)

JUNI 2019

De mest intressanta nyheterna inom lymfom från ICML i Lugano 2019

Eva Kimby, professor emerita, Karolinska Institutet Huddinge, Stockholm.

(Ca 5 minuter)

JUNI 2019

Vad var mest intressant som patientföreträdare under EHA 2019 i Amsterdam?

Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet.

(Ca 5 minuter)


VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 20 okt 2022. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.


SE-VNCLY-210003v13.0 2022 Uppdaterad 2022-12-13