• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • BOTOX pris

   En fråga som både du som behandlande läkare och dina patienter kan ha rör priset på en behandling med BOTOX

   Nedan beskrivs vilka aspekter som påverkar.

   BOTOX är ett specifikt läkemedel inom klassen botulinumtoxin typ A, godkänt av läkemedelsverket och används som behandling mot flera symtom och sjukdomar, däribland kronisk migrän.1 BOTOX är det mest sålda botulinumtoxinet i världen.2

   Omfattas av högkostnadsskyddet

   BOTOX är ett subventionerat läkemedel och omfattas av den statligt finansierade läkemedelsförmånen. Detta innebär i sak att behandling med BOTOX av ansvariga myndigheter bedömts som kostnadseffektivt och priset försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Beslutet baseras på analyser av BOTOX effekt och det värde behandlingen ger till patienten och samhället. För patienten innebär detta att kostnaden för BOTOX när det skrivs på recept omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel.

   Antal enheter

   Priset på BOTOX påverkas av antalet enheter som används vid behandlingen. Ju fler enheter som behövs för ett önskat behandlingsresultat, desto fler flaskor med BOTOX kommer således att behövas. För behandling med BOTOX mot kronisk migrän används till exempel mellan 155 och 195 enheter.1

   Patientavgift

   Liksom andra vårdbesök betalar patienten en avgift för själva besöket. Denna avgift är olika i olika delar av landet och beroende på vilken klinik som genomför behandlingen. Det totala priset för en BOTOX-behandling kan således skilja sig åt beroende på vilken behandling du som läkare genomför samt på vilken klinik.

   Läs mer om hur en BOTOX-behandling genomförs


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   Referenser/BOTOX minimitext SmPC

   1. BOTOX Summary or Product Characteristics
   2. Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc. https://clarivate.com/products/research-reports/report/m360bt0007-medtech-therapeutic-botulinum-toxin-market-insights/
   1. BOTOX Summary or Product Characteristics
   2. Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc. https://clarivate.com/products/research-reports/report/m360bt0007-medtech-therapeutic-botulinum-toxin-market-insights/

   Januari 2023. SE-BTX-220048