• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Verktyg för vården

   Patienter som ska få behandling med Duodopa

   Patienter som behöver pumpbehandling kan slippa läggas in på sjukhus för att prova ut sin medicinering.2  Med hjälp av videokommunikation mellan vårdgivare och patient kan dosinställningen av Duodopa göras i hemmet.

    

   Konsultativ neurologi 

   Genom möjligheten för lokala neurologer att konsultera en Parkinsonspecialist via videokonferens, kortas väntetiden för remittering till specialist och rätt behandling.

   Spara tid genom att ordna en Duodopadag

   Anordna en Duodopadag för att strukturera verksamheten, minska risk för komplikationer och underlätta för både vård och patienter.

   Duodopa® intestinal gel. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2021-01-12

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

   2. Willows T. et al. Journal of Parkinson’s Disease 2017, 7:719–728.

    

   SE-DUOD-190018 v3