• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • ParkinsonHome

   Nära vård för personer med Parkinsons sjukdom

   Under de senaste åren har patienters önskemål kring nära vård ökat. Patienter slipper ta sig till sjukhuset och kan med andra ord få rådgivning och påbörja behandling i sitt eget hem där man känner sig trygg. Vilket också betyder att man kan fortsätta leva sitt liv i stort sett som vanligt – på sina egna villkor. Patienter med Parkinsons sjukdom som behöver behandling med pump, kan undvika att läggas in på sjukhus för att prova ut sin medicinering. Med hjälp av videokommunikation mellan läkare, specialistsjuksköterska och patient – vid en eller flera tillfällen om dagen, kan själva dosinställningen av läkemedlet göras i hemmet.

   En studie visade att utprovning i hemmet är både tidseffektiv och säker 2. Patienterna upplevde processen som trygg och vårdpersonalen kände att metoden uppfyllde deras kliniska behov. Vårdpersonalen sparar både tid och resurser. Och patienterna kan – istället för att spendera tid på sjukhus – leva sitt liv med familj, vänner och allt annat som hör vardagen till.

    

   Samarbetspartners: Neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset, IT-tjänsteleverantören ATEA samt AbbVie.

   Duodopa® intestinal gel. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2021-01-12

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

   2. Willows T. et al. Initiation of Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel Infusion using Telemedicine (Video Communication System) Facilitates Efficient and Well-Accepted Home Titration in Patients with Advanced Parkinson’s Disease, Journal of Parkinson’s Disease 2017, 7:719–728.

    

   SE-DUOD-190018 v3