• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Övrigt material från AbbVie

   Här hittar du som vårdpersonal övrigt informationsmaterial, såsom patientbroschyr och reprints av studier. Beställ kostnadsfritt nedan via e-post.

   Broschyr – Till dig som ska prova Duodopa

   För patient 148x230 mm

   Broschyr – Levodopa i flytande form

   För vårdpersonal 160x230 mm

   Reprints

   • Öppen långtidsstudie: Fernandez HH et al. Movement Disorders 2015
   • Öppen långtidsstudie: Fernandez HH et al. Movement Disorders 2015
   • Farmakologisk studie: Nyholm D et al. Clinical Neuropharmacology 2003

   Beställ material från AbbVie via e-post.

   Skriv i de material du önskar beställa med artikelnamn och antal.

   För beställning av material från Duodopa Support, såsom pump-, sond- och bärmaterial, klicka här.

   Duodopa® intestinal gel. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2021-01-12

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

    

   SE-DUOD-190018 v3