• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Konsultativ Neurologi

   En eHälsolösning inom Parkinsonvården

   Konsultativ Neurologi är en eHälsolösning inom Parkinsonvården som kortar väntetiden för remittering till en specialist och tillgång till rätt behandling. Dessutom undviks onödiga remisser och fler patienter kan bedömas. Med denna eHälsolösning konsulterar en lokal neurolog en parkinsonspecialist via videokonferens.

   Vill du veta mer, välkommen att kontakta oss.

   Duodopa® intestinal gel. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2021-01-12

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

    

   SE-DUOD-190018 v3