• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Filmer och guider för vårdpersonal

   Guide vid Duodopa-behandling

   Den digitalt anpassade versionen av pärmen innehåller samtliga avsnitt med instruktioner i ett och samma dokument för att möjliggöra snabb bläddring, fritextsökning etc.

    

   Dagbehandling (SE-DUOD-190021 v2) 

   Byte av yttre fixeringsplatta (SE-DUOD-190021 v2)

   Pumplarm och åtgärdsförslag (SE-DUOD-190021 v2)

   Pumpprogrammering (SE-DUOD-190021 v2)

   Batteribyte (SE-DUOD-190021 v2)

   Stomaskötsel (SE-DUOD-190021 v2)

   Påfyllning av förlängningsslang (SE-DUOD-190021 v2)

   Kopplingsbyte (SE-DUOD-190021 v2)

   Duodopa® intestinal gel. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2021-01-12

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

    

   SE-DUOD-190018 v3