• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • MedUpdates

   Föreläsningar och diskussioner om aktuella ämnen

   AbbVies medicinska avdelning erbjuder föreläsningar och diskussioner om olika aktuella ämnen inom Parkinsons sjukdom.

   MedUdate syftar till att ge övergripande kunskap och uppdatera dig med föreläsningar om de senaste rönen inom viktiga områden som t. ex. identifikation av patienter i komplikationsfas, behandlingsmöjligheter i komplikationsfas, aktuella publikationer med Duodopa® och icke-motoriska symtom. VI kan även erbjuda sammanfattningar från aktuella Parkinsonkongresser.

   Dessa möten tar normalt cirka 45 minuter, men de kan givetvis anpassas efter behoven på er klinik.

   Kontakta vår medicinska avdelning för mer information och bokning, info@abbvie.se

   Duodopa® intestinal gel. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2021-01-12

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

    

   SE-DUOD-190018 v3