• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • MANAGE-PD

   MANAGE-PD

   - ett verktyg som kan hjälpa dig att identifiera personer med Parkinsons sjukdom som har behov av behandlingsjustering

   MANAGE-PD:

   Har utformats för att underlätta identifikation av personer med Parkinsons sjukdom som inte får adekvat symtomkontroll av perorala läkemedel och är i behov av förändring av sin behandling.

   Är ett CE-märkt webbaserat verktyg på svenska som består av frågor som bygger på 5-2-1 (5 dagliga doseringar med levodopa – minst 2h OFF -  minst 1h dyskinesi) samt skattning av svårighet och frekvens2-4 av olika parkinson-symptom.

   Är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan AbbVie, Parkinson’s Foundation och en internationell panel med rörelsestörningsspecialister.

   Duodopa® intestinal gel. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2021-01-12

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

   2. Antonini A., et al. Movement Disorders. 2019; 34 (suppl 2).

   3. Antonini A., et al. Movement Disorders. 2020; 35 (suppl 1).

   4. Fernandez HH, et al. Parkinsonism & Related Disorders 2020; 79 (suppl 1).

    

   SE-DUOD-190018 v3