• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Duodopakademi

   Känner du till Duodopakademi?

   Det är en webbutbildning om behandling med Duodopa. Du som arbetar inom vården stärker din kompetens genom både praktisk och teoretisk kunskap om behandlingen – allt för att säkerställa ett bra omhändertagande av patienterna.

   Certifiering för sjuksköterskor

   Du som är sjuksköterska kan få ett intyg på att du har certifierad kompetens inom Duodopabehandling. Det får du genom att gå igenom modulerna och klara det teoretiska testet samt genomgå ett kort praktiskt test inför en Duodopasköterska.

   Bra att ha till hands när du utför utbildningen är pärmen Guide vid Duodopabehandling, samt en Duodopapump och ett PEG/J-set för de praktiska övningarna. Kontakta Duodopa Support (020-50 60 50 alt. info@duodopa.se) om det saknas på din klinik.

   Duodopa® intestinal gel. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2021-01-12

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

    

   SE-DUOD-190018 v3