• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Utbildningar

   Duodopakademi

   Stärk din kompetens inom Duodopabehandling med vår webbutbildning. Utbildningen ger dig praktiskt och teoretisk kunskap som hjälper dig att säkerställa ett tryggt omhändertagande av dina patienter.

   MedUpdates

   Uppdatera dig med föreläsningar om de senaste rönen inom viktiga områden som t. ex. identifikation av patienter i komplikationsfas, behandlingsmöjligheter i komplikationsfas, aktuella publikationer med Duodopa®.

   MANAGE-PD

   ett verktyg som kan hjälpa dig att identifiera personer med Parkinsons sjukdom som har behov av behandlingsjustering

   Duodopa® intestinal gel. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2021-01-12

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

    

   SE-DUOD-190018 v3