• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Kontakta oss

   Duodopa Support

   Kontakta Duodopa Support i ärenden kring material och pump. Vid medicinska frågor hänvisas till ansvarig klinik.

   Tel: 020-50 60 50 eller info@duodopa.se.
   Telefontid vardagar 09.00-17.00.
   Övriga tider kan meddelanden lämnas på telefonsvararen.

   MedUpdates

   Kontakta vår medicinska avdelning för vetenskapliga föreläsningar och för att diskutera kring aktuella ämnen såsom studier, konsensusråd om behandling av Parkinsons sjukdom i komplikations fas etcetera. Kontakta oss via e-post: info@abbvie.se

   Frågor om Duodopa, utbildningar och e-hälsolösningar

   Välkommen att höra av dig med frågor om läkemedlet, aktuella utbildningar och tillgängliga e-hälsolösningar inom Parkinsonvård. Kontakta oss via e-post: info@abbvie.se

   Ansvarig tillverkare av Duodopa

   AbbVie AB

   Hemvärnsgatan 9 (besöksadress)
   Box 1523, SE-171 29 SOLNA
   Telefon: 08-684 44 600
   Fax: 08-684 44 699
   E-post: info@abbvie.se

   Rapportering av eventuell biverkning

   Tel: 08-684 44 600 eller drugsafetyscandi@abbvie.com.
   Telefontid vardagar 08.30-17.00 (maj-aug 08.30-16.00).
   Övriga tider finns telefonsvarare inkopplad med uppgift om personer som kan nås efter arbetstid.

   Beställ material

   Förbrukningsmaterial för Duodopa-systemet, som pump-, sond- och bärmaterial beställs kostnadsfritt via Duodopa Support. Utbildnings- och informationsmaterial beställer du enkelt via e-post.

   Duodopa® intestinal gel. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Medel mot parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med dekarboxylashämmare, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2021-01-12

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

    

   SE-DUOD-190018 v3