18 DECEMBER 2020

Psoriasis, inflammation och livsstil – ökad risk för kardiovaskulär sjukdom?

DermaAkademins premiärföreläsning den 18 december 2020, hade kardiovaskulära risker och livsstilsfaktorer vid psoriasis som tema.

Föreläsare: Matthias Lidin


Vilken roll spelar kombinationen psoriasis, inflammation och valet av livsstil för risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom?

Matthias Lidin, specialist­sjuk­sköterska hjärta-kärl och docent vid Karolinska Institutet, Solna, berättar här om sina erfarenheter av risker och livsstilsfaktorer vid psoriasis.


SE-IMM-210006_v2. Senast uppdaterad 2022-02-15.