Prioritering tar tid med Kirsti Nyhus

Venter alvorlig syke pasienter i Norge lenger på ny behandling enn man gjør i for eksempel Sverige? Daglig leder i AbbVie Norge, Kirsti Nyhus, i samtale med Jan Lohne.

 

{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}

Referanser

1. https://www.lmi.no/download.php?file=/wpcontent/uploads/2021/05/IQVIA_analyse_fase-I_Tilgjengelighet-av-nye-legemidler-i-Norge_offentlig_4.5.2021.pdf

2. https://nyemetoder.no/NO-VNCLY-210016V1.0oktober/2021