Er det behov for nye prosesser for godkjenning av legemidler og behandlingsmetoder?
Med leder i Blodkreftforeningen Olav Ljøsne.

I Norge brukes de samme tunge, byråkratiske prosessene når nye behandlinger skal vurderes – uansett om diagnosegruppen er stor eller liten. Bør vi tenke nytt? Hør Ljøsne snakke om byråkrati, åpenhet, informasjonsbehov og målene Blodkreftforeningen har satt seg.

{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}