CRISPR; Helsegevinster og etiske dilemmaer.
Med Sigrid Bratlie

Hør Sigrid Bratlie, spesialrådgiver i Kreftforeningen, snakke om genredigering ved hjelp av CRISPR. Hvilke bruksområder ser vi for oss og hvor langt har man kommet med kliniske forsøk?

Genredigering vil sannsynligvis revolusjonere måten vi behandler en rekke sykdommer på, men skal vi også genteste og behandle før sykdom oppstår?

Referanse: Frangoul H, Altshuler D, Cappellini MD, et.al. CRISPR-Cas9 Gene Editing for Sickle Cell Disease and β-Thalassemia. N Engl J Med. 2021 Jan 21;384(3):252-260.

{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}NO-VNCLY-220066V.1.0 november/2022