Episode 18 – Store utfordringer og enorme muligheter innen kreftbehandling
med Åslaug Helland


Store utfordringer og enorme muligheter innen kreftbehandling
med Åslaug Helland

Åslaug Helland snakker om paradigmeskiftet immunterapi har medført og om veien videre innen kreftforskning.

Hvilken rolle bør fagpersoner spille i vurderingen av nye metoder? Og hvor bra kan kreftbehandlingen egentlig bli?

Åslaug Helland er overlege ved avdeling for kreftbehandling, OUS Radiumhospitalet og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}


Foto: Per Marius Didriksen