Store utfordringer og enorme muligheter innen kreftbehandling
med Åslaug Helland

Åslaug Helland snakker om paradigmeskiftet immunterapi har medført og om veien videre innen kreftforskning.

Hvilken rolle bør fagpersoner spille i vurderingen av nye metoder? Og hvor bra kan kreftbehandlingen egentlig bli?

Åslaug Helland er overlege ved avdeling for kreftbehandling, OUS Radiumhospitalet og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}


Foto: Per Marius Didriksen