Presisjonsbehandling innen blodkreft
med Sigrid Skånland

Relativ overlevelse blant pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har økt – skyldes det kun bedre behandling eller har fastlegeordningen hatt noe å si?

Hvordan spiller resistensproblematikk, behandlingslengde og kombinasjonsbehandling inn?

Prosjektleder Sigrid Skånland ved Kreftforskningsinstituttet forteller om spennende forskning for å utvikle metoder som gjør at vi i større grad kan tilpasse KLL-behandlingen til hver enkelt pasient.

Referanser

Rosa Ruchlemer & Aaron Polliack (2013) Geography, ethnicity and “roots” in chronic lymphocytic leukemia, Leukemia & Lymphoma, 54:6, 1142-1150

Eichhorst B, Robak T, Montserrat E, et al. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2021;32(1):23-33.

Yosifov DY, Wolf C, Stilgenbauer S, Mertens D. From Biology to Therapy: The CLL Success Story. HemaSphere, 2019;00:00.

Skånland SS, Mato AR. Overcoming resistance to targeted therapies in chronic lymphocytic leukemia. Blood Adv 2021; 5 (1): 334–343.

Aslan B, Hubner SE, Fox JA, et al. Vecabrutinib inhibits B-cell receptor signal transduction in chronic lymphocytic leukemia cell types with wild-type or mutant Bruton's tyrosine kinase [published online ahead of print, 2021 Sep9]. Haematologica.

Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, et al. Venetoclax and Obinutuzumab in Patients with CLL and Coexisting Conditions. N Engl J Med. 2019;380(23):2225-2236.

Venclyxto SPC datert 22.03.2022, avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.8.

https://www.felleskatalogen.no/medisin/venclyxto-abbvie-632749

{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}