Genforskning er viktig, men hvilke svar kan forskning på proteinene i kreftceller gi?
med Bjørn Tore Gjertsen

Kan vi komme dit hvor man får svar på om behandling virker i løpet av timer og ikke måneder? Og kan nye behandlingsmåter gjøre akutt AML til en kronisk sykdom? Hør professor Gjertsen snakke om nåtid og fremtid innen forskning og behandling av kreft. 
Bjørn Tore Gjertsen er overlege og professor i hematologi ved Haukeland sykehus, samt forskningssjef i Helse Bergen. I 2021 ble han tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for verdensledende forskning på aggressiv blodkreft.

Referanser:

  • Handlingsprogram for Maligne blodsykdommer: 
    https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/maligne-blodsykdommer-handlingsprogram

  • Zhou GB, Zhao WL, Wang ZY, et.al, Retinoic acid and arsenic for treating acute promyelocytic leukemia. PLoS Med. 2005 Jan;2(1):e12
  • Ribeiro S, Eiring AM, Khorashad JS. Genomic Abnormalities as Biomarkers and Therapeutic Targets in Acute Myeloid Leukemia. Cancers (Basel). 2021 Oct 9;13(20):5055. 
  • Haslauer T, Greil R, Zaborsky N, et.al. CAR T-Cell Therapy in Hematological Malignancies. Int J Mol Sci. 2021;22(16):8996. Published 2021 Aug 20.
  • Maucher M, Srour M, Danhof S, et.al. Current Limitations and Perspectives of Chimeric Antigen Receptor-T-Cells in Acute Myeloid Leukemia. Cancers (Basel). 2021;13(24):6157. Published 2021 Dec 7.

 

{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}


Foto: CCBIO/Ingvild Festervoll Melien