Kunstig intelligens i medisin – bør vi være skeptiske?
med Ishita Barua

Hvor langt unna er vi løsninger hvor kunstig intelligens (KI) kan gjøre legene mer treffsikre både når det gjelder diagnostikk og valg av behandling? Hør Ishita Barua snakke om KI, sunn skepsis og klinisk evidens. Ishita Barua er lege og PhD-kandidat i forskergruppen Klinisk effektforskning ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus, der hun forsker på kunstig intelligens innen koloskopi og tykktarmskreft.

Referanser:
Kreftregisteret (21.09.2021). Tykk- og endetarmskreft. Hentet fra: https://www.kreftregisteret.no/Temasider/kreftformer/Tykk--og-endetarmskreft/ sist avlest 11.02.22

{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}