Kreftbehandlingen er god i Norge – men hvordan kan den bli enda bedre?
med Daniel Heinrich

Det skjer noe hele tiden innen kreftbehandling. Med ny viten og nye målrettede behandlingsmuligheter melder det seg også utfordringer.

Daniel Heinrich, kreftoverlege ved Sykehuset Innlandet og leder i Norsk onkologisk forening deler sine tanker rundt forebygging, kunstig intelligens, målrettet behandling, politisk vilje og prioriteringer.

Referanser:

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2020/arsrapport2020.pdf

Robsahm TE, Falk RS, Heir T, et.al Cardiorespiratory fitness and risk of site-specific cancers: a long-term prospective cohort study. Cancer Med. 2017 Apr;6(4):865-873.

{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}