Kreftregisteret – en gullgruve med stort potensial
med Giske Ursin

Hvordan kan vi best mulig bruke dataene fra kvalitetsregistre, biobanker og screeningprogrammer i enda større grad enn vi gjør i dag? Direktør Giske Ursin i Kreftregisteret snakker om utviklingen gjennom de siste 10 årene, potensialet som ligger i bedre samarbeid med andre land og om drømmen om sømløs rapportering og bruk av dataene ute i klinikken til det beste for pasienten.

Referanser:
https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2020/arsrapport2020.pdf

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Janus-serumbank/

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/janusserumbank/
dokumenter/incident-cancer-cases-in-janus-serum-bank-1953-2019.pdf

{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}