Kreftbehandlingen i Norge – hvor står vi?
Med Sigbjørn Smeland

Hvor gode kan vi bli på overlevelse? Leder ved Kreftklinikken ved UiO, Sigbjørn Smeland, forteller om behandlingsresultater, utfordringer under pandemien og om hvorfor han mener kreftpasienter bør behandles i Norge. Vi får også et innblikk i betydningen av IMPRESS-studien og CONNECT-initiativet for innføring av presisjonsmedisin innen kreft.

Referanser:
https://nordcan.iarc.fr/en/dataviz/survival?cancers=980&set_scale=0&sexes=1_2&populations=578

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2020/cin-2020.pdf

https://www.kreftregisteret.no/Temasider/om-kreft/

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04817956

https://impressnorway.com/2020/12/21/lansering-av-connect/

{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}