UTVID HORISONTEN skal være en inspirasjonskilde for helsepersonell!

Vi snakker med folk med meninger. Mye vil dreie seg om aktuelle temaer innen kreftbehandling, men vi stopper ikke der.

Du kommer til å finne interessant fagstoff, men også lettere lytting.

God fornøyelse!

Vi er her for å flytte grenser.

Hør dyktige fagfolk i samtale med Jan Lohne.


Episode 22

Er det behov for nye prosesser for godkjenning av legemidler og behandlingsmetoder?
Med leder i Blodkreftforeningen Olav Ljøsne.

I Norge brukes de samme tunge, byråkratiske prosessene når nye behandlinger skal vurderes – uansett om diagnosegruppen er stor eller liten. Bør vi tenke nytt? Hør Ljøsne snakke om byråkrati, åpenhet, informasjonsbehov og målene Blodkreftforeningen har satt seg.


Episode 21

CRISPR; Helsegevinster og etiske dilemmaer.
Med Sigrid Bratlie

Hør Sigrid Bratlie, spesialrådgiver i Kreftforeningen, snakke om genredigering ved hjelp av CRISPR. Hvilke bruksområder ser vi for oss og hvor langt har man kommet med kliniske forsøk?

Genredigering vil sannsynligvis revolusjonere måten vi behandler en rekke sykdommer på, men skal vi også genteste og behandle før sykdom oppstår?

Referanse: Frangoul H, Altshuler D, Cappellini MD, et.al. CRISPR-Cas9 Gene Editing for Sickle Cell Disease and β-Thalassemia. N Engl J Med. 2021 Jan 21;384(3):252-260.


Episode 20
Er vi nasjon av bortskjemte enebarn?
med Jørgen Skavland

Hør en av Norges mest profilerte leger snakke om fastlegerollen før og nå. Er vi blitt en nasjon som tåler litt lite og klager litt mye?

Er vi i ferd med å bli så «gjennomterapeutifiserte» at vi har glemt hvordan vi tar vare på oss selv? Og humor – hvilken rolle spiller den på legekontoret?


Episode 19
I hardtrening for kreftsyke barn – dette er Team Rynkeby!

Hvert år stiller et nytt Team Rynkeby på startstreken i Oslo og sykler den lange veien til Paris. Hva er motivasjonen bak det som nå er et av verdens største veldedige sykkellag?

Lagkaptein Ole Andreas Pettersen og en av årets deltakere, Lene Hestdal Bergsvand fra AbbVie, forteller om oppkjøring, trening og gleden ved å vite at man bidrar til å hjelpe kreftsyke barn.


Episode 18
Store utfordringer og enorme muligheter innen kreftbehandling med Åslaug Helland

Åslaug Helland snakker om paradigmeskiftet immunterapi har medført og om veien videre innen kreftforskning.

Hvilken rolle bør fagpersoner spille i vurderingen av nye metoder? Og hvor bra kan kreftbehandlingen egentlig bli?

Åslaug Helland er overlege ved avdeling for kreftbehandling, OUS Radiumhospitalet og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.


Episode 16
Presisjonsbehandling innen blodkreft
med Sigrid Skånland

Relativ overlevelse blant pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har økt – skyldes det kun bedre behandling eller har fastlegeordningen hatt noe å si?

Hvordan spiller resistensproblematikk, behandlingslengde og kombinasjonsbehandling inn?

Prosjektleder Sigrid Skånland ved Kreftforskningsinstituttet forteller om spennende forskning for å utvikle metoder som gjør at vi i større grad kan tilpasse KLL-behandlingen til hver enkelt pasient.

Referanser

Rosa Ruchlemer & Aaron Polliack (2013) Geography, ethnicity and “roots” in chronic lymphocytic leukemia, Leukemia & Lymphoma, 54:6, 1142-1150

Eichhorst B, Robak T, Montserrat E, et al. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2021;32(1):23-33.

Yosifov DY, Wolf C, Stilgenbauer S, Mertens D. From Biology to Therapy: The CLL Success Story. HemaSphere, 2019;00:00.

Skånland SS, Mato AR. Overcoming resistance to targeted therapies in chronic lymphocytic leukemia. Blood Adv 2021; 5 (1): 334–343.

Aslan B, Hubner SE, Fox JA, et al. Vecabrutinib inhibits B-cell receptor signal transduction in chronic lymphocytic leukemia cell types with wild-type or mutant Bruton's tyrosine kinase [published online ahead of print, 2021 Sep9]. Haematologica.

Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, et al. Venetoclax and Obinutuzumab in Patients with CLL and Coexisting Conditions. N Engl J Med. 2019;380(23):2225-2236.

Venclyxto SPC datert 22.03.2022, avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.8.

https://www.felleskatalogen.no/medisin/venclyxto-abbvie-632749


Episode 15
Genforskning er viktig, men hvilke svar kan forskning på proteinene i kreftceller gi?
med Bjørn Tore Gjertsen

Kan vi komme dit hvor man får svar på om behandling virker i løpet av timer og ikke måneder? Og kan nye behandlingsmåter gjøre akutt AML til en kronisk sykdom? Hør professor Gjertsen snakke om nåtid og fremtid innen forskning og behandling av kreft. 
Bjørn Tore Gjertsen er overlege og professor i hematologi ved Haukeland sykehus, samt forskningssjef i Helse Bergen. I 2021 ble han tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for verdensledende forskning på aggressiv blodkreft.

Referanser:

  • Handlingsprogram for Maligne blodsykdommer: 
    https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/maligne-blodsykdommer-handlingsprogram
  • Zhou GB, Zhao WL, Wang ZY, et.al, Retinoic acid and arsenic for treating acute promyelocytic leukemia. PLoS Med. 2005 Jan;2(1):e12
  • Ribeiro S, Eiring AM, Khorashad JS. Genomic Abnormalities as Biomarkers and Therapeutic Targets in Acute Myeloid Leukemia. Cancers (Basel). 2021 Oct 9;13(20):5055. 
  • Haslauer T, Greil R, Zaborsky N, et.al. CAR T-Cell Therapy in Hematological Malignancies. Int J Mol Sci. 2021;22(16):8996. Published 2021 Aug 20.
  • Maucher M, Srour M, Danhof S, et.al. Current Limitations and Perspectives of Chimeric Antigen Receptor-T-Cells in Acute Myeloid Leukemia. Cancers (Basel). 2021;13(24):6157. Published 2021 Dec 7.

NO-VNCCLL-230012V1.0 June/2023