UTVID HORISONTEN skal være en inspirasjonskilde for helsepersonell!

Vi snakker med folk med meninger. Mye vil dreie seg om aktuelle temaer innen kreftbehandling, men vi stopper ikke der.

Du kommer til å finne interessant fagstoff, men også lettere lytting.

God fornøyelse!

Vi er her for å flytte grenser.

Hør dyktige fagfolk i samtale med Jan Lohne.


Episode 22

Er det behov for nye prosesser for godkjenning av legemidler og behandlingsmetoder?
Med leder i Blodkreftforeningen Olav Ljøsne.

I Norge brukes de samme tunge, byråkratiske prosessene når nye behandlinger skal vurderes – uansett om diagnosegruppen er stor eller liten. Bør vi tenke nytt? Hør Ljøsne snakke om byråkrati, åpenhet, informasjonsbehov og målene Blodkreftforeningen har satt seg.


Episode 21

CRISPR; Helsegevinster og etiske dilemmaer.
Med Sigrid Bratlie

Hør Sigrid Bratlie, spesialrådgiver i Kreftforeningen, snakke om genredigering ved hjelp av CRISPR. Hvilke bruksområder ser vi for oss og hvor langt har man kommet med kliniske forsøk?

Genredigering vil sannsynligvis revolusjonere måten vi behandler en rekke sykdommer på, men skal vi også genteste og behandle før sykdom oppstår?

Referanse: Frangoul H, Altshuler D, Cappellini MD, et.al. CRISPR-Cas9 Gene Editing for Sickle Cell Disease and β-Thalassemia. N Engl J Med. 2021 Jan 21;384(3):252-260.


Episode 20
Er vi nasjon av bortskjemte enebarn?
med Jørgen Skavland

Hør en av Norges mest profilerte leger snakke om fastlegerollen før og nå. Er vi blitt en nasjon som tåler litt lite og klager litt mye?

Er vi i ferd med å bli så «gjennomterapeutifiserte» at vi har glemt hvordan vi tar vare på oss selv? Og humor – hvilken rolle spiller den på legekontoret?


Episode 19
I hardtrening for kreftsyke barn – dette er Team Rynkeby!

Hvert år stiller et nytt Team Rynkeby på startstreken i Oslo og sykler den lange veien til Paris. Hva er motivasjonen bak det som nå er et av verdens største veldedige sykkellag?

Lagkaptein Ole Andreas Pettersen og en av årets deltakere, Lene Hestdal Bergsvand fra AbbVie, forteller om oppkjøring, trening og gleden ved å vite at man bidrar til å hjelpe kreftsyke barn.


Episode 18
Store utfordringer og enorme muligheter innen kreftbehandling med Åslaug Helland

Åslaug Helland snakker om paradigmeskiftet immunterapi har medført og om veien videre innen kreftforskning.

Hvilken rolle bør fagpersoner spille i vurderingen av nye metoder? Og hvor bra kan kreftbehandlingen egentlig bli?

Åslaug Helland er overlege ved avdeling for kreftbehandling, OUS Radiumhospitalet og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.


Episode 17
Kreftforskning i rivende utvikling med Kjetil Taskén

Før 2019 hadde vi ikke molekylær kreftdiagnostikk i Norge. Hør Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning ved Oslo Universitetssykehus snakke om presisjonsbehandling og Impress Norway-studien. Taskén forteller om forskningsprosjekter som blir viktige i tiden fremover og deler sine tanker om hvor bra kreftbehandling egentlig kan bli. Og drømmeprosjektet? - Drug screening på enkeltcellenivå.

Referanser

https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/impress-norway

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04817956?term=impress+norway&draw=2&rank=1

https://impressnorway.com/


Episode 16
Presisjonsbehandling innen blodkreft
med Sigrid Skånland

Relativ overlevelse blant pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har økt – skyldes det kun bedre behandling eller har fastlegeordningen hatt noe å si?

Hvordan spiller resistensproblematikk, behandlingslengde og kombinasjonsbehandling inn?

Prosjektleder Sigrid Skånland ved Kreftforskningsinstituttet forteller om spennende forskning for å utvikle metoder som gjør at vi i større grad kan tilpasse KLL-behandlingen til hver enkelt pasient.

Referanser

Rosa Ruchlemer & Aaron Polliack (2013) Geography, ethnicity and “roots” in chronic lymphocytic leukemia, Leukemia & Lymphoma, 54:6, 1142-1150

Eichhorst B, Robak T, Montserrat E, et al. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2021;32(1):23-33.

Yosifov DY, Wolf C, Stilgenbauer S, Mertens D. From Biology to Therapy: The CLL Success Story. HemaSphere, 2019;00:00.

Skånland SS, Mato AR. Overcoming resistance to targeted therapies in chronic lymphocytic leukemia. Blood Adv 2021; 5 (1): 334–343.

Aslan B, Hubner SE, Fox JA, et al. Vecabrutinib inhibits B-cell receptor signal transduction in chronic lymphocytic leukemia cell types with wild-type or mutant Bruton's tyrosine kinase [published online ahead of print, 2021 Sep9]. Haematologica.

Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, et al. Venetoclax and Obinutuzumab in Patients with CLL and Coexisting Conditions. N Engl J Med. 2019;380(23):2225-2236.

Venclyxto SPC datert 22.03.2022, avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.8.

https://www.felleskatalogen.no/medisin/venclyxto-abbvie-632749


{{currentVideo.name}}

{{currentVideo.description}}


{{currentVideo.long_description}}

Episode 15
Genforskning er viktig, men hvilke svar kan forskning på proteinene i kreftceller gi?
med Bjørn Tore Gjertsen

Kan vi komme dit hvor man får svar på om behandling virker i løpet av timer og ikke måneder? Og kan nye behandlingsmåter gjøre akutt AML til en kronisk sykdom? Hør professor Gjertsen snakke om nåtid og fremtid innen forskning og behandling av kreft. 
Bjørn Tore Gjertsen er overlege og professor i hematologi ved Haukeland sykehus, samt forskningssjef i Helse Bergen. I 2021 ble han tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for verdensledende forskning på aggressiv blodkreft.

Referanser:

  • Handlingsprogram for Maligne blodsykdommer: 
    https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/maligne-blodsykdommer-handlingsprogram
  • Zhou GB, Zhao WL, Wang ZY, et.al, Retinoic acid and arsenic for treating acute promyelocytic leukemia. PLoS Med. 2005 Jan;2(1):e12
  • Ribeiro S, Eiring AM, Khorashad JS. Genomic Abnormalities as Biomarkers and Therapeutic Targets in Acute Myeloid Leukemia. Cancers (Basel). 2021 Oct 9;13(20):5055. 
  • Haslauer T, Greil R, Zaborsky N, et.al. CAR T-Cell Therapy in Hematological Malignancies. Int J Mol Sci. 2021;22(16):8996. Published 2021 Aug 20.
  • Maucher M, Srour M, Danhof S, et.al. Current Limitations and Perspectives of Chimeric Antigen Receptor-T-Cells in Acute Myeloid Leukemia. Cancers (Basel). 2021;13(24):6157. Published 2021 Dec 7.

Episode 14
Kunstig intelligens i medisin – bør vi være skeptiske?
med Ishita Barua 

Hvor langt unna er vi løsninger hvor kunstig intelligens (KI) kan gjøre legene mer treffsikre både når det gjelder diagnostikk og valg av behandling? Hør Ishita Barua snakke om KI, sunn skepsis og klinisk evidens. Ishita Barua er lege og PhD-kandidat i forskergruppen Klinisk effektforskning ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus, der hun forsker på kunstig intelligens innen koloskopi og tykktarmskreft.

 

Referanse
Kreftregisteret (21.09.2021). Tykk- og endetarmskreft. Hentet fra: https://www.kreftregisteret.no/Temasider/kreftformer/Tykk--og-endetarmskreft/ sist avlest 11.02.22


Episode 13
Kreftbehandlingen er god i Norge – men hvordan kan den bli enda bedre?
med Daniel Heinrich 

Det skjer noe hele tiden innen kreftbehandling. Med ny viten og nye målrettede behandlingsmuligheter melder det seg også utfordringer.

Daniel Heinrich, kreftoverlege ved Sykehuset Innlandet og leder i Norsk onkologisk forening deler sine tanker rundt forebygging, kunstig intelligens, målrettet behandling, politisk vilje og prioriteringer.

Referanser:

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2020/arsrapport2020.pdf

Robsahm TE, Falk RS, Heir T, et.al Cardiorespiratory fitness and risk of site-specific cancers: a long-term prospective cohort study. Cancer Med. 2017 Apr;6(4):865-873.


Episode 12
Kreftregisteret – en gullgruve med stort potensial
med Giske Ursin

Hvordan kan vi best mulig bruke dataene fra kvalitetsregistre, biobanker og screeningprogrammer i enda større grad enn vi gjør i dag? Direktør Giske Ursin i Kreftregisteret snakker om utviklingen gjennom de siste 10 årene, potensialet som ligger i bedre samarbeid med andre land og om drømmen om sømløs rapportering og bruk av dataene ute i klinikken til det beste for pasienten.

Referanser:
https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2020/arsrapport2020.pdf

https://www.kreftregisteret.no/Forskning/Janus-serumbank/

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/janusserumbank/
dokumenter/incident-cancer-cases-in-janus-serum-bank-1953-2019.pdf


Episode 11
Bananflua, en superhelt i forskningssammenheng
med Helene Knævelsrud

Hva er det som gjør bananflua så viktig når man forsker på blodkreft? Cellebiolog og kreftforsker ved Radiumhospitalet i Oslo, Helene Knævelsrud, gir oss innblikk i hvilke spørsmål forskning på bananflua kan gi svar på. Hva er grunnen til at en gitt mutasjon gir leukemi og hvordan kan vi forvente at et legemiddel vil virke? Hun snakker også om det motiverende samarbeidet med Blodkreftforeningen og om utfordringene unge forskere står overfor i Norge i dag. 


Episode 10
Kreftbehandlingen i Norge – hvor står vi? med Sigbjørn Smeland

Hvor gode kan vi bli på overlevelse? Leder ved Kreftklinikken ved UiO, Sigbjørn Smeland, forteller om behandlingsresultater, utfordringer under pandemien og om hvorfor han mener kreftpasienter bør behandles i Norge. Vi får også et innblikk i betydningen av IMPRESS-studien og CONNECT-initiativet for innføring av presisjonsmedisin innen kreft.

Referanser:
https://nordcan.iarc.fr/en/dataviz/survival?cancers=980&set_scale=0&sexes=1_2&populations=578

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2020/cin-2020.pdf

https://www.kreftregisteret.no/Temasider/om-kreft/

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04817956

https://impressnorway.com/2020/12/21/lansering-av-connect/

 


Episode 9
Kjærlighet betaler ikke regninger – en førjulsprat med Anita Vatland i Pårørendealliansen

Omsorg og kjærlighet er julens budskap. Men hvordan hadde helsetjenesten vår sett ut uten de 800 000 som går i en uformell turnus – hele året?

Pårørende er noe vi alle kommer til å bli, eller trenge selv. Slik det er i dag utgjør pårørendes innsats 136 000 årsverk, men har vi en helhetlig pårørendestrategi? Og hvordan kan vi best sørge for at de som støtter andre også får støtte?  Hør Anita Vatland snakke om utfordringer under pandemien, jul i institusjon og om å ta vare på hverandre.

Referanse: https://parorendealliansen.no/vart-arbeid/parorendeundersokelsen/


Episode 8
Prioritering tar fremdeles tid med Fredrik Schjesvold

I denne episoden av Utvid Horisonten er dr. Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter, gjest. Dr. Schjesvold er internasjonal ekspert på myelom og er en aktiv talsperson for at pasienter skal få tilgang til medisiner. I denne episoden diskuterer dr. Schjesvold dagens og fremtidens behandling samt utfordringen med tilgang til nye medisiner i Norge.

Referanser:
https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2020/arsrapport-2019-nasjonalt-kvalitetsregister-for-lymfoide-maligniteter.pdf

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-cell-based-gene-therapy-adult-patients-multiple-myeloma

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/abecma

https://www.efpia.eu/media/602652/efpia-patient-wait-indicator-final-250521.pdf

https://www.ssb.no

Chavez JC, Bachmeier C, Kharfan-Dabaja MA. CAR T-cell therapy for B-cell lymphomas: clinical trial results of available products. Ther Adv Hematol. 2019;10:2040620719841581. Published 2019 Apr 15.

Locke FL, Ghobadi A, Jacobson CA, et al. Long-term safety and activity of axicabtagene ciloleucel in refractory large B-cell lymphoma (ZUMA-1): a single-arm, multicentre, phase 1-2 trial. Lancet Oncol. 2019;20(1):31-42.

Schuster SJ, Bishop MR, Tam CS, et al. Tisagenlecleucel in Adult Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2019;380(1):45-56.

Abramson JS, Palomba ML, Gordon LI, et al. Lisocabtagene maraleucel for patients with relapsed or refractory large B-cell lymphomas (TRANSCEND NHL 001): a multicentre seamless design study. Lancet. 2020;396(10254):839-852.

Dimopoulos MA, Multiple myeloma: EHA-ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†. Ann Oncol. 2021 Mar;32(3):309-322. Epub 2021 Feb 3

Nasjonalt handlingsprogram for maligne blodsykdommer - https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/maligne-blodsykdommer-handlingsprogram

 


Episode 7
Om ledelse, etikk og prioritering med Andreas Stensvold

Leder ved kreftavdelingen Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold, har aldri vært redd for å si det han mener og teste grenser.
Han er klar på at systemet ikke skal være viktigere enn pasienten. Hør ham i samtale om lederskap, sterke pasientmøter, prioriteringer
og etisk vanskelige situasjoner.

 


Episode 6
Pust og pes? med Helle Aanesen

Hvordan kan klinikere bruke "pusterommene" til sine kreftpasienter, og når bør man i så fall henvise pasienten dit? Handler disse rommene kun om "pust og pes" eller har de andre formål også? Grunnlegger og daglig leder i Aktiv mot kreft, Helle Aanesen, deler visjonen bak organisasjonen og hvordan de jobber globalt og lokalt for å belyse viktigheten av fysisk aktivitet ved kreftsykdom.Episode 5
Mer enn medisin med Audun Myskja

Hvilke andre behandlingsverktøy enn tradisjonell medisin kan brukes i møte med pasienten? Hvordan har pasientrollen forandret seg over tid? Hvordan kan man nullstille sinnet i en stressende hverdag?  Lege, musiker og forfatter Audun Myskja i samtale med Jan Lohne.
Episode 4
Prioritering tar tid med Kirsti Nyhus

Hva kan vi gjøre for at «Fast track» ikke blir til «Slow track» i metodevurderingen av nye legemidler?

Venter alvorlig syke pasienter i Norge lenger på ny behandling enn man gjør i for eksempel Sverige? Daglig leder i AbbVie Norge, Kirsti Nyhus, i samtale med Jan Lohne.
Episode 3
Samspill med industrien med Fredrik Schjesvold

I denne episoden av Utvid Horisonten er dr. Fredrik Schjesvold leder av Oslo myelomatosesenter gjest. Dr. Schjesvold er internasjonal ekspert på myelom og grunnlegger av Oslo myelomatosesenter ved Oslo universitetssykehus. Hør dr. Schjesvold diskutere utfordringen med å være attraktive for kliniske studier, han trekker fram den nye nasjonale handlingsplanen for kliniske studier og hvordan denne vil påvirke til flere studier i Norge.
Episode 2
Legen som ble komiker med Jonas Bergland

Arrogante leger, alternativ medisin og kommersielle interesser – og kan vi le av det hele?
Fastlege og standup-komiker Jonas Bergland i dialog med Jan Lohne.
Episode 1
Utvid Horisonten går live!

I denne podkasten møter lytterene mennesker i helsetjenesten med ulik bakgrunn og erfaring som forteller om jobben og historien sin. Vi skal spre de gode historiene fra flere ulike eksperter i en ramme av gode, reflekterende samtaler. Vi byr på et knippe med spennende gjester med elementer av både faglig tyngde men også underholdning og latter. Hør denne episoden med små utdrag av hva du kan vente deg. God lytting!
NO-VNCCLL-230008V1.0mars2023