• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Effekt og resultat av BOTOX-behandling

   Målet med BOTOX-behandling

   BOTOX brukes for å behandle en rekke forskjellige tilstander. Målet med behandlingen er at pasienten skal oppnå en klinisk relevant forbedring.1

   Tid til effekt og varighet av behandlingseffekten

   Effekten av en BOTOX-behandling varer i cirka tre månder. Behandling må derfor som regel gjentas hver tredje måned.1

   Ved vedvarende spastisitet i bena hos barn som har cerebral parese, merkes forbedringen vanligvis innen de to første ukene etter injeksjonen.1

   Ved vedvarende spastisitet i håndledd og hånd hos pasienter som har hatt slag, vil en forbedring vanligvis merkes innen de 2 første ukene etter injeksjonen. Den maksimale effekten merkes vanligvis omtrent 4 til 6 uker etter behandlingen. De fleste pasienter får ny injeksjon etter 12 og 16 uker. Behandling bør ikke gis oftere enn hver 12 uke.

   Ved vedvarende spastisitet i fot og ankel hos pasienter som har hatt slag: Hvis behandlende lege finner det aktuelt, bør pasienten vurderes for gjentatt injeksjon når klinisk effekt etter forrige injeksjon har avtatt, ikke tidligere enn 12 uker etter forrige injeksjon.1

   Ved vedvarende spastisitet i øyelokk og ansikt merkes klinisk effekt innen 3 dager etter injeksjonen, og maksimal effekt merkes vanligvis etter 1 til 2 uker.1

   Ved vedvarende spastisitet i nakke og skuldre merkes klinisk effekt innen 2 uker etter injeksjonen. Den maksimale effekten merkes vanligvis omtrent 6 uker etter behandlingen.
   Varigheten på effekten rapportert i kliniske undersøkelser viste betydelig variasjon (fra 2 til 33 uker) med en normal varighet på ca 12 uker.1

   Ved urinlekkasje på grunn av overaktiv blære merkes klinisk effekt innen 2 uker etter injeksjonen. Vanligvis varer effekten omtrent 6 måneder etter injeksjonen.1

   Ved urinveislekkasje på grunn av problemer med urinblæren som forbindes med ryggmargsskade eller multippel sklerose merkes klinisk effekt innen 2 uker etter injeksjonen. Vanligvis varer effekten omtrent 8–10 måneder etter injeksjonen.1

   For kraftig svette i armhulene merkes klinisk effekt innen den første uken etter injeksjonen. Vanligvis varer effekten i gjennomsnitt 7,5 måneder etter den første injeksjonen, og omtrent 1 av 4 pasienter merker fremdeles effekt etter et år.1

   Bivirkninger1

   Generelt sett oppstår bivirkninger i løpet av de første dagene etter injeksjon, og selv om de vanligvis er forbigående, kan de vare i flere måneder og i sjeldne tilfeller mer.

   Som forventet ved alle injeksjonsprosedyrer, har lokal smerte, betennelse, parestesi, hypoestesi, ømhet, hevelse/ødem, erytem, lokal infeksjon, blødning og/eller blåmerker vært forbundet med injeksjonen. Nålerelatert smerte og/eller angst har medført vasovagale reaksjoner, inkludert forbigående symptomatisk hypotensjon og synkope. Det er også rapportert om feber og influensasyndrom etter injeksjoner med botulinumtoksin.

   Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, respirasjonshemming, krampeanfall, bivirkninger (inkl. fatale) relatert til hjerte-/karsystemet og fjern toksinspredning, i noen tilfeller forbundet med dysfagi, lungebetennelse og/eller annen signifikant svekkelse, er rapportert.

   Dersom pasienten opplever alvorlige bivirkninger, skal øyeblikkelig hjelp tilkalles. Symptomer kan være:

   - vanskeligheter med å puste, svelge eller snakke.

   - elveblest, hevelse, inkludert hevelse i ansikt eller hals, pipende pust, følelse av å besvimmelse og pustevansker (kan være symptom på alvorlig allergisk reaksjon).


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.1, 4.2, 4.8, 5.1

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220062