• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • BOTOX og bivirkninger

   Alle legemidler kan forårsake bivirkninger, også BOTOX. Hvordan ser bivirkningsprofilen ut for BOTOX?

   BOTOX er et legemiddel i klassen botulinumtoksin type A. BOTOX er godkjent av Statens legemiddelverk, og brukes som behandling mot flere symptomer og sykdommer, deriblant kronisk migrene.1

   BOTOX er det mest solgte botulinumtoksinet i verden.2 I mars 2019 feiret vi en milepæl da hetteglass nummer 100 millioner av BOTOX ble fremstilt.3

   Hvilke aldersgrupper får BOTOX?

   Sikkerhet og effekt av BOTOX for andre indikasjoner enn de som er beskrevet for den pediatriske populasjonen, har ikke blitt fastslått. Ingen doseringsanbefalinger kan gis for andre indikasjoner enn fokal spastisitet forbundet med cerebral parese hos barn.1

   Blefarospasme/Hemifacial spasme 12 år
   Cervikal dystoni 12 år
   Fokal spastisitet hos pediatriske pasienter med cerebral parese 2 år
   Fokal spastisitet i håndledd og hånd og ankel og fot hos voksne slagpasienter. 18 år
   Kronisk migrene 18 år
   Overaktiv blære (OAB) og nevrogenoveraktiv detrusor (NDO) 18 år
   Primær aksillær hyperhidrose 12 år (begrenset erfaring hos ungdommer mellom 12 og 17 år)

   Tabellen er utarbeidet av Abbvie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   Siden tilstrekkelige data mangler, skal BOTOX ikke brukes under graviditet eller av fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, hvis ikke strengt nødvendig.1

   Systemisk behandling kontra lokal behandling

   For de aller fleste kan behandlingen utføres uten plagsomme bivirkninger. Hyppigheten av behandlingsavbrudd som følge av bivirkninger i de fase III-studiene som lå til grunn for markedsføringstillatelsen var 3,8 % for BOTOX, sammenlignet med 1,2 % for placebo.1

   Klassifisering av bivirkninger1

   Hvor vanlig forekomsten av en bivirkning er blir klassifisert på følgende måte. Se tabellen nedenfor.

   Svært vanlige

   forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere

   Vanlige forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere
   Mindre vanlige forekommer hos 1 til 10 av 1 000 brukere
   Sjeldne forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere
   Svært sjeldne forekommer hos færre enn 1 av 10 000 brukere

   Tabellen er utarbeidet av Abbvie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.8

   Dersom pasienten opplever alvorlige bivirkninger, skal øyeblikkelig hjelp tilkalles. Symptomer kan være:

   - vanskeligheter med å puste-, svelge- eller snakke.

   - elveblest, hevelse, inkludert hevelse i ansikt eller hals, pipende pust, følelse av å besvime og pustevansker (kan være symptom på alvorlig allergisk reaksjon).


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.1, 4.2, 4.6, 4.8

   [2]    -  Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc.

   [3]   -   BOTOX million vials. October 2022

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220063