• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • BOTOX-behandling med BOTOX-injeksjoner

   Redusere symptombyrden hos pasientene dine

   De medisinske tilstandene som BOTOX brukes for, reduserer pasientens komfort og velbefinnende vesentlig. Tilstandene er kroniske med en høyst merkbar nedsatt funksjon.2-10 Målet med behandlingen er å redusere plagene som pasienten opplever.1

   Slik foregår behandling med BOTOX1

   Behandlingen gis i form av BOTOX-injeksjoner med fortynnede flasker på 50, 100 eller 200 Allergan-enheter. BOTOX injiseres direkte i det påvirkede området i henhold til oppsatt administreringsprotokoll. Injeksjonene av BOTOX gis på flere steder innenfor det påvirkede området.

   Du og din pasient har bestemt deg for behandling med BOTOX. Hvordan forbereder du deg på beste måte?

   Resultat og effekt av BOTOX-behandling1

   Doseringen og varigheten av effekt avhenger av pasient og hvilken tilstand som behandles. Målet for behandlingen med BOTOX er at pasienten skal oppleve en klinisk relevant reduksjon av symptomer.

   Du kan lese mer om resultat og effekt av BOTOX. Det gjør det enklere for deg når du skal diskutere forventninger av behandlingen med pasienten.


   Les mer om emnet i disse relaterte nyhetene

   Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

   11-10-2021

   Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden.

   En undervurdert sykdom med store kostnader

   07-09-2021

   Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.1, 4.2

   [2]   -   Schinwelski MJ, Sitek EJ, Wąż P, et al. Prevalence and predictors of post-stroke spasticity and its impact on daily living and quality of life. Neurol Neurochir Pol. 2019;53(6):449-457.

   [3]   -   Koman LA, Smith BP, Balkrishman R. Spasticity associated with cerebral palsy in children: guidelines for the use of botulinum A toxin. Paediatr Drugs. 2003;5(1):11-23

   [4]   -   Abrams P, Kelleher CJ, Kerr LA, et al. Overactive bladder significantly affects quality of life. Am J Manag Care. 2000;6(11 Suppl):S580-90

   [5]   -   Tang DH, Colayco D, Piercy J, et al. Impact of urinary incontinence on health-related quality of life, daily activities, and healthcare resource utilization in patients with neurogenic detrusor overactivity. BMC Neurol. 2014 Apr 4;14:74

   [6]   -   Cetindag IB, Boley TM, Webb KN, et al. Long-term results and quality-of-life measures in the management of hyperhidrosis. Thorac Surg Clin. 2008 May;18(2):217-22

   [7]   -   Lantéri-Minet M, Duru G, Mudge M, et al. Quality of life impairment, disability and economic burden associated with chronic daily headache, focusing on chronic migraine with or without medication overuse: a systematic review. Cephalalgia. 2011 May;31(7):837-85

   [8]   -   Camfield L, Ben‐Shlomo Y, Warner TT. Impact of cervical dystonia on quality of life. Mov Disord. 2002 Jul;17(4):838-41

   [9]   -   Tucha O, Naumann M, Berg D, et al. Quality of life in patients with blepharospasm. Acta neurologica scandinavica, 2002 103(1);49-52

   [10]   -   Cuenca-Martínez F, Zapardiel-Sánchez E, Carrasco-González E, et al. Assessing anxiety, depression and quality of life in patients with peripheral facial palsy: a systematic review. PeerJ. 2020 Dec 1;8:e10449

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220060