Neuroscience:

   • {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

   11-10-2021

   Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde.1

   Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden. Slik er det også i Skandinavia og blant pasienter som blir kontinuerlig behandlet med injeksjoner med botulinumtoksin, for eksempel for kronisk migrene, spastisitet og dystoni.

   For å få et bilde av hvordan antallet gjennomførte behandlinger har utviklet seg, sammenlignet med tiden før pandemien, har analysebyrået Kantar utført en spørreundersøkelse blant leger i Sverige, Norge og Danmark som behandler alvorlig migrene med botulinumtoksin. Undersøkelsen ble gjennomført i april og mai 2021.

   To tredjedeler tilbake til det normale

   Blant klinikkene som behandler alvorlig migrene med botulinumtoksin, anslo to tredjedeler av de som deltok, at antall gjennomførte behandlinger nå er tilbake på samme nivå som før pandemien, pluss/minus 10 prosent. De resterende anslo at de er på mellom 50 og 80 prosent, eller er usikre.

   Tabellen er utarbeidet av AbbVie basert på market research Deeper Insights In Treatment of Patients with Severe Migraine1

   Om undersøkelsen

   Undersøkelsen (Deeper Insights in Treatment of Patient with Severe Migraine) initiert av AbbVie var kvantitativ og ble gjennomført digitalt. Målgruppen bestod av nevrologer i Sverige, Norge og Danmark, som behandler alvorlig migrene med botulinumtoksin (n = 45). Det spesifikke spørsmålet som ble stilt var: ”Covid-19 har påvirket muligheten til å gjennomføre behandlinger med botulinumtoksin ved alvorlig migrene. Hvor antar du at din klinikk er i dag med tanke på antall gjennomførte behandlinger i en gjennomsnittlig uke, sammenlignet med tiden før covid-19? (100 % tilsvarer samme antall behandlinger som i tiden før covid-19.)”

   Samarbeid med klinikker

   Vår visjon er at alle som lider av kronisk migrene og spastisitet skal få den behandlingen de trenger for å leve sitt liv til fulle. I tillegg til utdanning og kurs, driver vi samarbeidsprosjekter for å utvikle klinikken. Prosjektene utformes etter klinikkens behov, identifiserte utfordringer og muligheter. Formålet er å optimere behandlingen med BOTOX.

   Slik kan Augmented Reality gi flere pasienter tilgang til BOTOX-behandling


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   1. Unpublished data, market research Deeper Insights In Treatment of Patients with Severe Migraine, study among neurologists in Scandinavia 2021 by 2021, on behalf of AbbVie.    

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220077