• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • La hodepinesykepleieren slippe til, en ressurs i migrenebehandlingen/klinikken

   16-06-2020

   La hodepinesykepleieren slippe til, en ressurs i migrenebehandlingen
   /klinikken

   16-06-2020

   Migrene er en vanlig sykdom med betydelig sykdomsbyrde.1 Til tross for dette faktumet er underbehandling fremdeles utbredt. Hvordan kan vi bygge en solid behandlingskjede som kan gi økt tilgang til behandling for dem som trenger det? Hodepinesykepleier Annica Antemar ved Trojanowski nevrologiklinikk i Stockholm deler sine erfaringer med å ha et omfattende ansvar på klinikken.

   Kronisk migrene er en relativt vanlig sykdom. De vanligste beregningene av forekomst er fra 1,4 til 2,2 %.2 Mangel på nevrologer og hodepinespesialister medvirker imidlertid til at tiden mellom diagnostisering og behandling blir forlenget. Det er en gåte for beslutningstakere innen helsevesenet og avdelingsledere samt praktiserende leger hvordan man kan øke tilgangen til behandling på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte.

   Injeksjoner med BOTOX (botulintoksin type A) bør administreres av helsepersonell med kunnskap om PREEMPT.3 Ifølge en undersøkelse av svenske nevrologiklinikker som ble foretatt på vegne av Allergan i februar 2020, er det bare 19 % av helsepersonellet som injiserer BOTOX ved migrene som er sykepleiere, og 81 % er leger.4

   Rollen til en hodepinesykepleier

   Annica Antemar arbeider som sykepleier ved Trojanowski nevrologiklinikk i Stockholm sammen med nevrolog Dariusz Trojanowski. De fokuserer på pasienter med migrene og diagnostiserer og behandler disse. Klinikken har ca. 400 migrenepasienter.

   Annica er ansvarlig for en stor andel av de daglige aktivitetene som f.eks. oppfølgingsbesøk og vurdering av hodepinekalender, svare på spørsmål om sykdom og behandling og, ikke minst, administrasjon av injeksjonsbehandlinger. Med andre ord; mer eller mindre alt unntatt diagnostisering og forskrivning av legemidler.

   Hodepinesykepleier Annica Antemar
   ved Trojanowski nevrologiklinikk i Stockholm

   Hva er den mest givende delen av arbeidet ditt?

   “Jeg har mange ganger hørt at pasienter med kronisk migrene er krevende, men jeg synes det er en givende gruppe. Som helsepersonell kan man virkelig gjøre en forskjell for disse personene,” sier Annica Antemar.
   “Jeg tar meg tid og hører på alle de ulike historiene bak hver eneste person, og jeg treffer ofte de samme pasientene over lang tid siden dette er en kronisk sykdom.”

   Dersom en pasient har fått BOTOX forskrevet, vil Annica injisere pasienten i henhold til PREEMPT-paradigmet. Annica sier at hun bruker noen minutter på å sette injeksjonene.
   Annica har utviklet et vellykket samarbeid med dr. Trojanowski i årenes løp. Etter hvert som partnerskapet deres har utviklet seg, har Annicas ansvarsområde utviklet seg også. I de siste årene har Annica også deltatt på seminarer og kurs som foredragsholder om migrene.

   19%


   - Andel sykepleiere av helsepersonell som injiserte BOTOX ved migrene, 81 % var leger. Ifølge en undersøkelse av svenske nevrologiklinikker som ble foretatt på vegne av Allergan i februar 2020

   Hvilke er de største utfordringene ved å være hodepinesykepleier?

   ”Pasientene har noen ganger altfor høye forventninger. Jeg kan ikke kurere hodepine, og mange av pasientene må finne en måte å leve med sykdommen på,” sier Annica.

   “Jeg kan ikke møte alle pasientene som ønsker å komme på klinikken vår, selv om jeg ønsker det. Ventelistene er lange, og henvisningssystemet fra primærhelsetjenesten ville dratt nytte av noen forbedringer.”

   Tips til kliniske ledere

   Efølge internasjonale beregninger, står hodepine for 4,4 % av alle konsultasjoner i allmennpraksis,5,6 ca. 5 % av alle medisinske sykehusinnleggelser7 og ca. 20 % av alle konsultasjoner på nevrologiske poliklinikker.8

   Hvilke er dine anbefalinger til andre klinikker som vurderer å ansette en sykepleier eller fremheve rollen til sykepleieren som en måte til å gi bedre tilgang til behandling for disse pasientene?

   “Det er bare å hoppe i det. En sykepleier er absolutt kompetent til å håndtere pågående migrenebehandling, ikke minst med tanke på den faktiske pleien og kan besvare alle spørsmål som dukker opp med tanke på migrene og andre samtidige sykdommer.”
   “Du vil spare mye tid for legen som derfor kan fokusere på diagnostisering og forskrivning av legemidler,” sier Annica Antemar

   Er du interessert i medisinsk opplæring eller støtte som kan gi bedre tilgang til behandling? Ta kontakt med din lokale AbbVie-representant.

   Om ansvarsområder innen migrenebehandling

   Kronisk migrene blir vanligvis diagnostisert av en nevrolog eller alternativt av en lege som arbeider ved en klinikk som er spesialisert i behandlingen av alvorlige hodepinesykdommer. BOTOX blir vanligvis forskrevet og administrert under oppsyn av den samme kategorien av leger. Ifølge preparatomtalen for BOTOX skal legemidlet kun administreres under overvåkning av nevrologer som er spesialister på behandling av kronisk migrene. Injeksjonene bør administreres av helsepersonell med kunnskap om PREEMPT.


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   1. Ashina M, Buse DC, Ashina H, et al. Migraine: integrated approaches to clinical management and emerging treatments. Lancet. 2021;397(10283):1505-1518
   2. Natoli JL, Manack A, Dean B, et al. Global prevalence of chronic migraine: a systematic review. Cephalalgia. 2010 May;30(5):599-609
   3. Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW, et al. Method of injection of onabotulinumtoxinA for chronic migraine: a safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache. 2010 Oct;50(9):1406-18. 
   4. Unpublished data, market research Deeper Insights In Treatment of Patients with Severe Migraine, study among neurologists in Scandinavia 2021 by 2021, on behalf of AbbVie.
   5. Tepper SJ, Dahlöf C, Dowson A, et al. Prevalence and diagnosis of migraine in patients consulting their physician with a complaint of headache: data from the Landmark Study. Headache. 2004 Oct;44(9):856-64
   6. Kernick D, Stapley S, Goadsby PJ, et al. What happens to new-onset headache presented to primary care? A case-cohort study using electronic primary care records. Cephalalgia. 2008 Nov;28(11):1188-95
   7. Weatherall MW. Acute neurology in a twenty-first century district general hospital. Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh. Volume 36: Issue 3: 2006
   8. Stone J, Carson A, Duncan R, et al. Who is referred to neurology clinics?--the diagnoses made in 3781 new patients. Clin Neurol Neurosurg . 2010 Nov;112(9):747-51      

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220088