• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Brosjyre

   Last ned verdt å vite om Humira her.

   Humira materiell til bestilling

   AbbVie tilbyr:

   - Kjølebag til helsepersonell for enkeltpasienter som skal på reise mer enn 14 dager med Humira.

   - Demopenn til opplæring i injeksjonsteknikk (subkutan).

   Du må fylle inn et valg.
   Du må fylle inn et valg.
   Du må oppgi sykehus
   Du må oppgi kontaktperson.
   Du må oppgi avdeling.
   Du må oppgi leveringsadresse
   Du må oppgi postnummer og sted.
   Du må oppgi telefonnr.
   Du må oppgi epostadresse.

    

   HUMIRA utvalgt sikkerhetsinformasjon1

   Kontraindikasjoner:

   ·       Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene.

   ·       Aktiv tuberkulose eller annen alvorlig infeksjon som sepsis, og opportunistiske infeksjoner.

   ·       Moderat til alvorlig hjertesvikt (NYHA klasse III/IV)

   Vanligste bivirkninger:

   De mest vanlige rapporterte bivirkninger er infeksjoner (som nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon og

   sinusitt), reaksjoner på injeksjonssted (erytem, kløe, blødning, smerter eller hevelse), hodepine og

   smerter i skjelett og muskulatur.

   For utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, bivirkninger, pris og refusjon, se Felleskatalogen.

   Referanse:

   1.       Humira SPC datert 23.06.21, avsnitt 4.3 og 4.8.

    

    

    

   NO-HUM-230001 v1.0 januar 2023