Aanvraag materialen spasticiteit na beroerte


Vul hier uw gegevens in om materialen aan te vragen gerelateerd aan de aandoening spasticiteit na beroerte. Deze gegevens worden gebruikt om na te gaan of u deze materialen mag ontvangen.

* De materialen ‘handboek Knap Beroerd’, ‘Atlas Ultrasound in Spasticity of the Upper Limb’ en ‘Atlas Ultrasound of the Lower Limb’ betreffen geschenken van geringe waarde en kunnen volgens de CGR code enkel aan voorschrijfbevoegde artsen worden vertrekt. De atlassen over echografie zullen door een accountmanager persoonlijk worden bezorgd, waarbij een toelichting op de atlas zal worden gegeven.

Te ontvangen materialen
Te ontvangen materialen
Te ontvangen materialen
Te ontvangen materialen
Te ontvangen materialen
Te ontvangen materialen

Wij verwijzen u naar onze privacy verklaring voor meer informatie over hoe AbbVie uw persoonlijke gegevens verwerkt, en voor een beschrijving van uw data privacy rechten.


NL-BTX-230007 v4.0 (juni 2024)