Forside                       Om
 

 

       Cases
 

 

     Anbefalinger
 

 

         Film og viden
 


 

PreCareKlinikken i Odsherred

PreCareKlinikken i Odsherred er oprettet som et element i innovations- og forskningsprojektet PreCare. Projektets formål er at udvikle og teste forebyggende tilbud til kroniske patienter med henblik på at hjælpe med at forebygge sygdomsudvikling og give dem værktøjer til at håndtere livet med sygdom. Klinikken henvender sig til patienter med KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel og hjertesvigt, og ambitionen er at reducere antallet af akutte indlæggelser på regionens hospitaler.

Projektet arbejder aktivt med rolleskift for patienten. Patienterne bliver undervist i at gå væk fra en patientrolle som passiv modtager af behandling til at blive en mere aktiv medspiller for lægen, som tilrettelægger behandlingen med så stor frihed, uafhængighed og selvstyre som muligt.

Efter en grundig instruktion udleverer klinikken overvågningsudstyr til patienterne, der herefter selv står for at registrere de tal og målinger, der er vigtige at følge med i for dem individuelt. Patienterne lærer fx at måle lungefunktion, puls, temperatur og ilt-niveauet i blodet. Samtidig skal de dagligt svare på nogle spørgsmål om deres velbefindende. Alle målinger registreres digitalt og kan ses automatisk af personale i klinikkens vagtcentral, som derigennem har et komplet overblik over, hvilke patienter har normale tal og er i ’grøn’, hvilke patienter der er i mild forværring, og hvilke der har en forværring i ’rød’, som kræver handling.

Klinikken kontakter patienter med ’røde’ tal automatisk, hvis de ikke selv henvender sig. Herefter følger enten en online-konsultation eller et besøg i hjemmet af en akut-sygeplejerske, der kan igangsætte behandlinger og lave opfølgende tilsyn. Der er også mulighed for indlæggelse på en kommunal akutplads eller i sidste ende på et egentligt hospital, hvis det er nødvendigt.

Som del af projektet bliver der genereret en række data, der ikke bare understøtter bistanden til patienterne, men også giver mulighed for at kombinere data for økonomi, aktiviteter og kvalitet på en måde, der gør, at man kan se, hvor meget kvalitet man får for pengene. Det gør det allerede nu nemmere at fordele udgifter mellem kommune og region.

PreCareKlinikken er i første omgang et tilbud til patienter med KOL, lungefibrose, alfa1-antitrypsinmangel eller hjertesvigt i Odsherred Kommune. En evaluering efter de første tre år viser, at patienter med lungesygdomme i en højrisiko-kategori kan få reduceret antallet af akutte hospitalsbesøg fra 4,0 til 1,5 om året. Tilsvarende har projektet vist en reduktion af antal kontakter til egen læge og lægevagt fra 25 til 12 for de medvirkende patienter.d Klinikken har skabt større tryghed og bedre livskvalitet samtidig med, at patienterne får større kontrol over egen sygdom.


 

 

DK-ABBV-230019

 

Kontakt

Jacob Holst Andersen
Head of External Affairs
+45 42142771
[email protected]