Forside                       Om
 

 

       Cases
 

 

     Anbefalinger
 

 

         Film og viden
 


 

Forskningscenter for Sammenhængende Patientforløb

 

I slutningen af februar 2023 godkendte Regionsrådet i Region Syddanmark etableringen af et nyt forskningscenter for sammenhængende patientforløb. Centeret skal styrke mulighederne for, at sygehuse, kommuner og praktiserende læger kan samarbejde på tværs om patienter og behandlingsforløb. Centeret skal skabe viden om, hvordan tværsektorielt samarbejde kan bidrage til et styrket sundhedsvæsen.

Professor, overlæge, forskningschef og koordinerende forskningsleder på Sygehus Sønderjylland Christian Backer Mogensen er begejstret for samarbejdet og understreger, at nogle patienter har større gavn af forløb der foregår uden for hospitalet:

”Vi ser for mange eksempler på patienter, som ville have fået et bedre forløb, hvis de ikke var nødt til at komme ind på sygehuset. Det drejer sig ofte om ældre mennesker, som bliver akut syge. De kan blive diffuse og forvirrede, når de har det dårligt og ovenikøbet befinder sig et sted, de ikke kender. Samtidig ved vi, at der er større risiko for, at de får en infektionssygdom, hvis vi fjerner dem fra deres hjem og flytter dem til sygehuset. Derfor er vi i gang med et forskningsprojekt, hvor vi ser på, hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at lade patienterne blive i deres eget hjem længst muligt og samtidig give dem den bedst mulige behandling. Vi kalder det vent-og-se-indlæggelser.”[1]

Det er ambitionen, at forskningscentret skal udvikle, evaluere og tilvejebringe ny viden om blandt andet samarbejdsformer, der kan sikre et bæredygtigt og sammenhængende sundhedsvæsen af høj kvalitet i fremtiden. Forskningscentret vil have særligt fokus på at udfordre det sektoropdelte sundhedsvæsen og identificere løsninger på udfordringerne ved sektorovergange.[2] Forskningsprojektet er fondsfinansieret suppleret med regional egenfinansiering på 2,5 mio. kr.

 

[1] Nyt regionalt forskningscenter bliver en del af Sygehus Sønderjylland. Februar 2023
[2] Referat af møde i Regionsrådet, Region Syddanmark. 27 februar 2023


 

 

DK-ABBV-230019

 

Kontakt

Jacob Holst Andersen
Head of External Affairs
+45 42142771
[email protected]