Forside                       Om
 

 

       Cases
 

 

     Anbefalinger
 

 

         Film og viden
 


 

Biologisk psoriasisbehandling i Nordjylland
 

I 2018 havde man ikke en dermatologisk afdeling i Region Nordjylland. Derfor var patienter med moderat til svær psoriasis henvist til at tage turen til Aarhus Universitetshospital, hvis de var kandidater til at modtage en biologisk behandling. Biologisk behandling af psoriasispatienter er i dag ikke en behandling på hovedfunktionsniveau, men på specialfunktionsniveau, og derfor kan den som udgangspunkt ikke administreres af praktiserende speciallæger.

Det ændrede man imidlertid i Region Nordjylland. I forsommeren 2018 indgik regionen en aftale med Foreningen af Speciallæger om at tilbyde biologisk behandling af psoriasis på en større klinik i Aalborg med tre praktiserende dermatologer.

Aftalen indebar, at klinikken under supervision af den dermatologiske afdeling på Aarhus Universitetshospital kunne tilbyde 15-20 patienter med psoriasis biologisk behandling. Klinikken havde mulighed for at behandle patienterne med fem biologiske lægemidler. Aftalen stiller krav til opstart og oplæring samt til kontrol og kvalitet. De praktiserende dermatologer skal blandt andet registrere behandlingerne i kvalitetsdatabasen Dermbio.[1]

Den biologiske behandling blev givet på samme vilkår, som hvis den blev givet på et hospital. Patienterne skulle derfor ikke betale for behandlingen, og regionen kunne købe behandlingen til den pris, som Amgros har forhandlet.

Siden aftalens indgåelse har Aalborg Universitetshospital etableret en dermatologisk afdeling, der har mulighed for at give nordjyske patienter biologiske behandlinger mod psoriasis. Aftalen med klinikken fungerer dog stadig.

Dansk Dermatologisk Selskab har siden henvendt sig til Sundhedsstyrelsen for at undersøge, om behandling med førstevalgs biologisk behandling (biosimilær adalimumab) til svær psoriasis fremover kan varetages i speciallægepraksis.[2] Psoriasisforeningen har desuden foreslået at lade praktiserende speciallæger udskrive biologiske og biosimilære lægemidler helt generelt.

Det har afstedkommet en debat blandt dermatologer, hvor nogle peger på nødvendigheden af at have et tilstrækkeligt patientgrundlag for at kunne udskrive biologisk behandling, mens andre argumenterer for, at biologisk behandling ikke er mere kompliceret at administrere end så mange andre lægemidler, som speciallægerne allerede i dag må udskrive.[3] Sundhedsstyrelsen er ved at undersøge muligheden for at lade praktiserende speciallæger give førstevalgs biologisk behandling til svær psoriasis.

Ved at give de praktiserende speciallæger mulighed for at udskrive biologisk behandling til patienter med psoriasis, vil man øge kapaciteten betydeligt. Det indebærer, at flere patienter med svær psoriasis kommer i biologisk behandling og kan få behandlingen tættere på egen bolig. Dermed vil mange patienter opnå en markant bedre sundhedstilstand og medfølgende livskvalitet, hvilket må forventes at slå igennem på deres uddannelses- og arbejdsmuligheder.

 

[1] Aftale vedr. biologisk behandling af psoriasispatienter. Region Nordjylland, 2018
[2] Årsberetning Dansk Dermatologisk Selskab 2021-2022
[3] Uenighed blandt hudlæger: Hvem skal ordinere til patienter med psoriasis?


 

 

DK-ABBV-230019

 

Kontakt

Jacob Holst Andersen
Head of External Affairs
+45 42142771
[email protected]